ISIDINGO

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

WUSUKU olunzima ehorizon Deep njengoba othile obalulekile enza isimemezelo esibuhlungu. Uhendrik wenza isinqumo ngekusasa lakhe ehorizon Deep. Uveronica uzithela kokuthile kwakudala. Usechaba uphoqeleka ukuba abhekane nesimo sakhe esisha sempilo. Sesifikile isikhathi sokuba uphindile athuthe. Uhendrik uyavalelisa kwabesifazane abaseduze naye. Ucebisa uphoqa uveronica ukuba abuye azosebenzela yena njengomqwayizi. Imeya ugabriel Mothusi ithembisa ukuletha ushintsho EHD. Uhendrik uyahamba kanti ulalage uyehluleka wukubhekana nesimo. Umorongwa utshela ucebisa ukuthi ucabangani ngaye. Ulincoln uvezela untando ukuthi uzoziphindiselela kanjani kugabriel.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.