SCANDAL

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

UMNYAKAZO kamthunzi uba nemiphumela ebingalindelekile. Ikusasa likalindiwe lidingidwa ngabadala. Ustokkies kumele abhekane neqiniso elinzima. Kwakheka ubuhlobo obungajwayelekile. Intombazane esencane icabanga ngokuvuselela ubuhlobo eyabuqeda ngenhloso yokuhlenga amaphupho ayo. Kuphela ubungani osebudonse isikhathi eside ngenxa yokungathembeki. Owesifazane osanda kushada uzithola esendaweni okungesiyo ngesikhathi esingafanele, uqamba amanga kumyeni wakhe. Ulindi uthatha igxathu elitshengisa isibindi ngenhloso yokufeza iphupho lakhe.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.