OKUCIKA AMASOKA NGABESIFAZANE

Ilanga langeSonto - - Izindaba - AYANDA BUTHELEZI

BANCAMELA ukuvakasha bepakishe amashidi abo abesifazane uma bevakashele amasoka.

Lokhu kuvele engxoxweni ebishisa phansi ebidingidwa kwenye yama- group, ekhasini lefacebook, lapho abesilisa bebecelwe khona ukuba baphawule ngokubanengayo okwenziwa ngabesifazane uma bebavakashele.

Indaba yeshidi eqalwe ngunhlanhla Mtopiya Mdanda, yananelwa nguphinda Mbuto ekhasini elithi: ‘Siqinisa Uthando Nabantu Bethu’, yiyona obekuphawulwa ngayo kakhulu okugcine abaningi bethi bangamane bafike nelabo.

Iqubule eminingi imibuzo le ndaba yeshidi, abanye besifazane bebuza ukuthi kungani kumele kube yibona abalindeleke ukuba baliwashe ngoba basuke bengalele kulona bodwa.

Bagcine besho ngazwi linye ukuthi sebencamela ukuba bazifikele nelabo kunokuba bashiye beliwashile.

Lesi sihloko sithakaselwe kakhulu ngabaningi bephawula ngezinto ezincane ezibacikayo kophathini babo.

Omunye wabesilisa ophawulile, umabhodisa Nhlanhla, uthe yena akalithandi ivila, wathi uma umuntu evakashile kumele avuke, akiline, awashe bese eshintsha umbhede.

Ube esegcizelela ukuthi isivakashi kumele sikuye-ke esingazile ngakho. Uphendulwe ngu-ayanda Ngobese Mamqungebe Gamndane obuze ukuthi kambe izitsha nokukilina usuke eze ngakho yini?

Okunye okubaluliwe kule ngxoxo, yindaba yowesifazane ongagezi uma esefike esokeni, kunalokho abeke isizathu sokuthi ubesanda kugeza lapho ahlala khona.

Naba abanye abaphawulile ngezinto abangazithandi ezenziwa ngabesifazane:

Andy Cece Ngcobo: Nakho ukulishaya ibhodwe kubalulekile. Ngingadli ama- takeaway kukhona yonke inhlobo yokudla endlini nezinongo zakhona.

Siyabonga Shange: Ubunuku nobuvila akuhlangani nomuntu wesifazane. Uma uphuma ekuseni akubonakale ukuthi bewukhona

Ndlondlo Reloaded Mabaso: Umuntu wesifazane opeqululayo uma ngisaphumile. No! No! No! [email protected]

ISITHOMBE: SITHUNYELWE

UDR Tumi ufuna ukuqhubeka nokuqopha umlando emkhakheni we- ngokugcwalisa inkundla yezemidlalo.

KUTHIWA umuntu wesifazane makakhuthale uma evakashele isoka lakhe, kubonakale ukuthi ubekhona, indlu isale ihlanzekile.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.