UBULALE UMFOWABO OMTHELE NGAMANZI

Ilanga - - Izindaba - NOMFUNDO NGWANE

KUPHUME isidumbu ngenxa yamanzi umfanyana (14) egwaza ebulala umfowabo oneminyaka ewu-22 ubudala, eMona, eNdondolo, eNdwedwe ngeSonto.

UNkz Tholakele Mkhonto (42) ongunina kamufi nomsolwa, uthi useyixolele indodana yakhe ebulale umfowabo, uSgcinokuhle Mkhonto, ( osesithombeni) obefunda uGrade 11 eHloniphani High School, futhi uyafisa ukuba ithole ukwelulekwa ngokomqondo.

Ekhuluma neLANGA ngoLwesibili ehleli emakhandleleni, uNkz Mkhonto, uthe usekude ukukhohlwa ngento emehlele. Indaba isuke ngesikhathi umsolwa obewasha, ephosela uSgcinokuhle ibhakede elinamanzi kanti azomthela (umufi). Uthi umufi imcasulile le nto kodwa umsolwa waxolisa.

“Ngesikhathi bethelana, kakuzange kube yinto embi kangako ngoba lona omncane uxolisile, omdala wambiza ngenyoni, okungamagama abajwayele ukudlalisana ngawo uma bechukuluzana,” kusho uNkz Mkhonto. Uthi ubezitshela ukuthi indaba isidlulile ngoba lezi zelamani zihambile emini zayobuka ibhola zabuya ngokwehlukana. Uchaze amadodana akhe njengezingane ezilungile futhi ezinenhlonipho. Uthi umsolwa ubonakala engumuntu okhaliphile futhi engomunye wabalawuli ( prefect) esikoleni.

Uthi umufi uvuse umsolwa eselele wafike wamnyathela ngonyawo ekhanda emsola ngokuthi umjwayela kabi. “Ngivuswe wumsindo wokukhala kuka... (emgagula ngegama umsolwa) ekhala ngoSgcino ethi umnyathela ikhanda elele, usavusa indaba yasemini.

"Ngivuke ngaleso sikhathi ngiyobalamula, ngakhuluma nabo, ngabasola bobabili ngokuxabana,” kusho yena. Uthi uqede ukukhuluma nabo wabuyela ekamelweni lakhe eyolala. Uzwe kuvuleka umnyango umsolwa ephuma eyokhalela emnyango okuyinto ajwayele ukuyenza uma kukhona okumkhalisayo. “Ngesikhathi ephuma u..., umfowabo omdala ubesekhishini elungisa into azoyidla njengoba efike sesilele. Umfowabo omncane ubuyele endlini wafica umfowabo omdala esekhishini kwaphinde kwasuka umsindo wabe esedonsa ummese obuseduze wagwaza ngawo umfowabo omdala. Ngivuswe wumsindo wokukhala kukaSgcino ebuza umfowabo ukuthi umgwazelani.

"Ngifike eselele phansi eselimele, egwazeke esifubeni, umfowabo omncane ekhala eceleni kwakhe, exolisa. Ngaleso sikhathi besizama ukumsiza kwaze kuba kuyamenela khona lapho,” kusho yena. Uthi umsolwa ukhale ngokuthi ubengaqondile ukubulala umfowabo, ubethi uyamethusa.

Uthi okumenze washeshe wayixolela indodana yakhe, wukuthi ibilokhu ibalisa ngokuthi iyazi ukuthi usezoyizonda ngephutha elenzikile (ibulala umfowabo ingaqondile). ILANGA likhulume nekhansela lendawo, uMnu Mandla Ndlovu, eliveze ukuthi bese bezwile ngalesi simo.

Uthe bazozithwala izindleko zomngcwabo ngoba umndeni ubucele ukulekelelwa ngazo. Okhulumela uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal, uNkk Ncumisa Ndelu, wethukile ebikelwa ngalesi sigameko, wathembisa ukuthi bazolusukumela lolu daba ukuze umndeni wakwaMkhonto uthole ukwelulekwa ngokomqondo.

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe umsolwa uboshiwe ngamaphoyisa ngeSonto ebusuku wadedelwa ngoMsombuluko ngaphansi kwesandla somzali wakhe, uzoya enkantolo kusasa ngoLwesihlanu.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.