IMIBONO NGEPHOYISA ELIBULEWE

Ilanga - - Imi -

ABAFUNDI bethu baphawulile ngokudutshulwa kubulawe iphoyisa lisemzini walo KwaNdengezi:-

* Victor Zuma: Kwenzekani ezweni lethu? Uma sebebulala abantu abavikela umbuso, siyophephelaphi ngempela?

* Mhlabasuze Mhlabasuze: Lezi zigebengu sezidinga induku.

* Nonzuzoh Zithah: Kwakubi-ke lokho.

* Nqobile Thabani Zondi: Khona kubi, kakuyona into ejabulisayo. Nokho nawo amaphoyisa baningi ababulala ezimeni okungafanele abulale kuzo.

* Hlonie Matabane: KwaZulu-Natal ungafunga ukuthi baphila ngamagazi abantu!

* Phumlani Muthwenyongo Langa: Ukuphepha ezweni akusekho ngempela manje, sekumele ubonge uma lishone usaphila.

* Helicopter-yeNdidane Vuh Phungula KwaWoza: Ukuba bahlakaniphile laba bantu abathengelwa ukubulala abanye, ngabe kabasavumi ngoba babulala namhlanje kusasa beboshwe. Ingalo yomthetho yinde.

* Nokuphiwe Mazibuko: Kayikho nje ingalo yomthetho, amaphoyisa ahlangene nje nezigebengu. Akubona abantu abangaziwa abamdubulile, ngobhululu bakhe. # Ubugebengu bamaphoyisa must fall!

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.