IZINSELELO

Ilanga - - Bono - Bonginkosi@ilanganews.co.za

Ukushenxiswa kukaMnu Jacob Zuma lingakapheli ihlandla lokugcina lokuphatha kwakhe, nakanjani lenze izakhamizi zaseNingizimu Afrika zaba nethemba lokuthi zizobona uguquko hhayi nje oluphelela ebuholini beqembu elibusayo, kepha nasekusebenzeleni isizwe kukahulumeni phansi kobuholi obusha.

ILANGA lixhumane noSolwazi Bongile Mayaba wakwaBMM Incorporated ukuba asike elijikayo ngale mizamo kaMengameli Iminyakazo kahulumeni yokudala isimo esilungele abatshalimali naphezu kokuba leli zwe limpi- Ngeshwa kusenezinselelo okumele uMnu Ramaphosa adlule kuzona ngaphambi kokuba abatshalimali basemazweni angaphandle basondele kumbe basabele kule nhlabamkhosi yakhe.

Okokuqala uthe badinga isiqiniseko ngenqubo yezomnotho elandelwa yiqembu elibusayo, uKhongolose.

Okwesibili uqhekeko olungaphakathi kuleli qembu lwenza osomabhizinisi abaningi bafune ukulinda kudlule ukhetho lukazwelonke olungonyaka ozayo ngaphambi kokuba bazibophezele ekufukuleni umnotho waleli zwe ngokuletha amabhizinisi abo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.