Umunyu kuZondo nge- video yocansi kaGigaba

Uhlulwe ukuphatha inkonzo ngenxa yokuphazamiseka

Ilanga - - Front Page - NOMFUNDO NGWANE noTHANDEKA NGOBESE

KUVUKE iminjunju waphazamiseka emoyeni uPastor Sthembiso Zondo ( osesithombeni) waphoqeleka ukucela omunye umfundisi ukuba amphathele inkonzo izolo ngeSonto ngemuva kokuzwa ngezindaba zokusabalala kwe- video kaNgqongqoshe wezaseKhaya, uMnu Malusi Gigaba, ephulula isitho sakhe sangasese esibukeka sigcotshwe amafutha.

UPastor Zondo ucele uMfu Soweto Ndlanzi ukuba amphathele inkonzo emuva kokuzwa ngale video kaMnu Gigaba okubonakala sengathi kukhona ayemshuthela yona ngenhloso yokumgabisela ngesitho sakhe sangasese. Kule video uzwakala ekhuluma ehalisa ethi: “Cabanga lokhu sekusemlonyeni wakho,” esho isitho sakhe.

Le video isiphenduke indaba egudwini ezinkundleni zokuxhumana abantu bekhuluma ngayo, beyiqhathanisa nekaPastor Zondo, beqhathanisa ubukhulu bezitho zabo zangasese.

Kunabantu asebebhalile bencoma uPastor Zondo noMnu Gigaba ngokuthi baphiwe izitho zangasese. UPastor Zondo uphenduke undabizekwayo ezinkundleni zokuxhumana ngesikhathi kusabalala i- video yakhe ezinkundleni zokuxhumana ngoMasingana (January) 2015 eshuthwa ngowesifazane eshaya ngesudi yesele, ekhuluma nocingo isitho sakhe sangasese sihleli obala.

Ukusabalala kwe- video yakhe kumlahlekisele ngokuningi njengoba agcina esexoshwa nasemsebenzini oKhozini FM, lapho wayenesiqephu ekhuluma izinkulumo ezakhayo ohle-lweni lwasekuseni olwalusakazwa nguLinda Sibiya.

Ethintwa yiLANGA emuva kokuvela kwe- video kaMnu Gigaba, uPastor Zondo ulitshele ukuthi ubelungiselela ukuya enkonzweni kwaphazamiseka konke lokho ezwa lezi zindaba, kwavuka konke okwenzeke kuyena ngesikhathi kusabalala i- video yakhe.

“Ngikhuluma nje izinyembezi zigcwele amehlo ngoba ngiyabazi ubuhlu- ngu abuzwayo njengamanje, ikakhulukazi inkosikazi nezingane zakhe.

“Ngikhuluma ngento engiyazi kahle ukuthi ibuhlungu kangakanani. Mina ngilahlekelwe ngokuningi ngesikhathi isabalala ezinkundleni zokuxhumana, ngiphelelwe wumsebenzi obubalulekile empilweni yabantu, ngasala ngingenayo ngisho imoto, kodwa umuntu owenza lokho wayehleka yedwa ejabula ukuthi yenzekile intando yakhe. Namanje umuntu owenze le nto kuGigaba uhleka yedwa la ekhona, uyajabula ukuthi ifezekile intando yakhe.

“Sekusele enhlanganweni yakhe ukuthi ikhombise ukuthi imthanda kangakanani kulesi sikhathi esinzima abhekene naso. Mina bengilapha imiphefumulo eminingi, kodwa ngokuphuma kwale video kwaphela konke ngami,” kusho uPastor Zondo.

Uthe umuntu okhiphe le video unyanya isizwe sonke, akanyanyi uMnu Gigaba kuphela ngoba uma engathatha isinqumo sokuthi azibulale njengamanje, kungalimala isizwe sonke ngenxa yomsebenzi awenzela isizwe.

Uthi okumjabulisayo nokumenza athi uyambongela uMnu Gigaba ngokusabalala kwale video, wukuthi usephumile ekuhluphekeni kokusatshiswa ngumuntu emfuna imali enkulu ngoba azi ukuthi kunento enkulu amsabisa ngayo.

Lishone elayizolo igama likaMnu Gigaba nelikaPastor Zondo kunqakiswana ngawo, kunconywa izitho

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.