INGASE YEHLE INTENGO KAPHETHILOLI

Ilanga - - Izindaba - INTATHELI YELANGA

KUNEZINKOMBA zokuthi intengo kaphethiloli ingase yehle ngo-13c ilitha kule nyanga esombulukayo uma amandla emali yaleli lizwe engaqhubeka nokuqina - ngokusho kwezibalo zeCentral Energy Fund.

Uma lokhu kuqina kwamandla emali kuqhubeka uLwezi (November) wonke, kungaba nokunye futhi ukwehliswa kwentengo kaphethiloli ngoZibandlela (December).

Lesi silinganiso sokwehla kwentengo kaphethiloli sincike kakhulu ekutheni uhulumeni ngeke ubuye uzame ukubuyisa imali othwale ngayo ukwenyuka kwentengo ngoMandulo (September) ukwenzela ukuba abanikazi bezimoto baphefumule kangconywana.

Njengamanje ezindaweni ezigudle ugu uphethiloli ubiza u-R16,49 ilitha ngohlobo lwe-95 kanti ezindaweni eziphakathi nezwe ubiza R17,08.

Ngeshwa intengo kadizili nekaphalafini izokwenyuka ngo-30c ilitha.

Kwethenjwa ukuthi lokhu kwehla kwentengo kungase kunike ikhefu kancane njengoba intengo kaphethiloli yenyuke ngo-R2,65 ilitha kusukela ngoMasingana (January) ekadizili yenyuka ngoR2,91 ngesikhathi esifanayo.

Lokhu kwenyuka sekuwuphenye ibheshu uhulumeni, kwavela ukuthi intengo kaphethiloli kuleli lizwe ibelethe izintela eziningi ngokudlulele, isamba sazo esiwuR5,30 owabiwe kanjena: u-R3,37 ngoweGeneral Fuel Levy; u-R1,93 ngowe-Road Accident Fund (okusho isikhwama sezingozi emigwaqweni).

Ngasekuqaleni kukaMfumfu (October) 2018, kuke kwankankanywa eyokuthelisa upheliloli wohlobo lwakudala lwe93, kodwa obekungakenzeki lutho ngalokho kuze kube manje.

UZOKWEHLA ngo-13c ilitha uphethiloli kusuka kwephezulu.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.