Kuvulwe ihhovisi lamalayisensi ezithuthi zomphakathi eMbazwana

Ilanga - - Ikhasi - NONHLANHLA NDWANDWE

UKUHAMBA ibanga elide nokuchitha imali eningi sekuyinto yayizolo kubanikazi bezithuthi zomphakathi ezindaweni zaseMkhanyakude kulandela ukuvulwa kwehhovisi lesihlanu leProvincial Regulatory Authority (PRE) eMbazwana. UMphathiswa wezokuThutha, ukuPhepha nokuXhumanisa uMphakathi uMnu Mxolisi Kaunda wethule ngokomthetho amahhovisi, wathi akangabazi ukuthi lokhu kuzokwenyusa izinga lokugcinwa komthetho kunciphe nabantu abasebenza ngokungemthetho embonini yokuthutha umphakathi. Kusukela eqalile ukusebenza la mahhovisi kule ndawo, sekusetshenzwe izicelo zamalayisensi ezingu-510. Kwezingu-263 sezikhishiwe, ezingu-114 zazo kumele zilandwe kanti ezingu-117 sezikubanikazi. Ihhovisi laseMbazwana lizosebenza ososeshini bamatekisi abahlanu nezinye izinhlobo zezithuthi njengamabhasi, izithuthi zabafundi, izithuthi zezivakashi nama-metred taxi.

UMnu Mxolisi Kaunda ubehambisana neMeya kaMasipala Umhlabuyalingana uKhansela Nkululeko Mthethwa ( kwesokunxele) Inkosi yendawo uZikhali, uSihlalo weNdlu yobuHoli boMdabu KwaZulu- Natal iNkosi Phathisizwe Chiliza neMeya yesiFunda Umkhanyakude uKhansela Solomon Mkhombo ngenkathi kuvulwa ngokomthetho amahhovisi amalayisensi okuthutha umphakathi eMbazwana.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.