EZINYE IZIMPAWU ZASO

Ilanga - - Izindaba - Bonginkosi@ilanganews.co.za

Ngenxa yokuba ongenwa yilesi sifo eyaye angezwa buhlungu, kuvamile ukuba isiguli sithalalise nje uma kuvela lezi zimpawu, singayi ukuyofuna usizo, ngethemba lokuthi sizoziphelela.

Lezi ngezinye zalezo zimpawu:

* wukuphelelwa ngamandla isigubhukane noma uzwe kuba ndikindiki ubuso, ingalo noma umlenze, imvamisa ohlangothini olulodwa;

* wukushwashwatha okuvele kuqubuke isigubhukane; * wukudideka komqondo; * wukubona kaluvindi; * wubuhlungu bekhanda okuqandulayo, okuvele kuhlasele isigubhukane;

* wukuba nenzululwane ekufikela isigubhukane nokuntengantenga ungakwazi ukuhamba.

Nxa wena noma othandiweyo wakho ehlelwa wokunye kwalokhu, ungabe usapholisa maseko, phuthuma uyofuna usizo lokwelashwa, ikakhulukazi yilabo besigaba songoti kulo mkhakha, phecelezi: Stroke Unit.

Nakuleli likaMthaniya ikhona indawo enochwepheshe abanjalo ongaxhumana nayo ngokushayela ku: (033) 341 5291.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.