LANDELA NANKA AMATHIPHU OKONGA IMALI NGESIKHATHI SAMAHOLIDE:

Ilanga - - Impilo -

Ungawaqali amaholide ngaphandle kwebhajethi. Ngaphambi kokuchitha imali ezintweni zokuzijabulisa, qala ngezinto ezibalulekile zanyanga zonke. Bese wenza ibhajethi yesibili ezobhekelela izindleko zomndeni njengezinto zokuzijabulisa nezipho.

Yazi ukuthi malini ongakwazi ukuyichitha, ungagcini usebenzisa imali engaphezu koyikalile. Ukusebenzisa amakhadi asezitolo nama- credit card ukukhokhela okokuzithokozisa kuzokushiya usezikweletini.

“Ungazami ukubukisa ngemali ongenayo kumalungu omndeni nomakhelwane abangakufuni. Okungcono xoxa kahle nomndeni wakho, ubatshele ukuthi ibhajethi yakho ime kanjani.

“Bachazele ukuthi ungakwazi ukusiza ngesamba semali esingakanani. Lokhu kuzokusiza ekubeni ungangeni ezikweletini, ungazitholi usubalekela izingcingo ezivela kubangani nezihlobo befuna okwabo ngoJanuary,” kuchaza uManyike. Unyaka ka-2018 ube ngowezingqinamba kwabaningi yingakho kubalulekile ukuba uhlakaniphe uma kuza kwezezimali

UNGAZAMI ukubukisa ngemali ongenayo kumalungu omndeni nomakhelwane. Okungcono wazise umndeni wakho ukuthi ibhajethi yakho ime kanjani.

UKUSEBENZISA amakhadi asezitolo nama-credit card ukukhokhela okokuzithokozisa kuzokushiya usezikweletini.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.