Ukubekezela kumbeke kwesobuholi

Uqale equkula amakhadibhodi

Ilanga - - Ezemisebenzi - [email protected] co.za

Uthi kumanje umatasa neziqu zeBCom in Marketing e-Unisa ukuze akwazi ukungena athi khaxa kulo mkhakha. Ezinye zezingqinamba azibalayo kulo mkhakha uthi wukuba nesipiliyoni kodwa abaqashi bakuzibe ngoba kudingeka umuntu oneziqu. Okunye wukuthi lo mkhakha ugcwele abantu besilisa kakhulu yibo abanikezwa izikhundla ezinqala bese kuthi abesifazane banikwe imisebenzi ethambile ngoba kunenkolelo yokuthi abesilisa badayisa kangcono. Okokugcina yinkinga yezinkampani othola ukuthi zikuqasha ngoba unebala elimnyama ngoba benzela ukuthi inkampani ihambisane nomthetho ( quota) kodwa bangakusebenzisi, uzithole sewubukeleka phansi.

Ngokusho kwakhe, kulo mkhakha kumele ube ngumuntu oqaqekile, onomqondo ovulekile nosabalele futhi osheshayo ukubona nokubamba izinto.

“Izinto zishintsha njalo, kuhlezi kunenselelo ethile, kumele uqhamuke namacebo amasha.

“Okumnandi uma usuqhamuke namacebo amasha wukuwenza asebenze ( execute),” kuchaza yena.

ISITHOMBE: SITHUNYELWE

UZAMA Shinga uqale ngokuqukula amakhadibhodi ezitolo njengoba esengumphathi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.