Ingqophamlando ngesinqumo saseXolobeni

Ilanga - - Bono - INTATHELI YELANGA

ISINQUMO esiyingqophamlando kasigcinanga ngokunika umphakathi waseXolobeni, esifundazweni i-Eastern Cape, amandla okwenqabela ukuba kube nemayini endaweni engakaze ithikamezeke yaseWild Coast, kodwa sizowadlulisela (la mandla) kunoma yimuphi umphakathi phansi komthetho wendabuko.

Umbango osudonse ngaphezulu kweminyaka engu-15 ngokuvula izimayini ezindaweni ezinonile nge- titanium, uphethe ngesinqumo seNkantolo ePhakeme okuthathe imizuzwana engu-40 ukusikhipha.

NgoLwesine iJaji u-Annelie Basson, eNkantolo ePhakeme ePretoria, linqume ukuba uNgqongqoshe wezeziMayini, uGwede Mantashe, akanalo ilungelo elisemthethweni lokunika inkampani yase-Australia, iTransworld Energy and Mineral Resources, ilungelo lokuvula imayini, ngaphandle kokuba imvume “ephelele nesekelwe ngolwazi” isitholakele emphakathini waseMgungundlovu ozungeze le ndawo.

“Nokho ukunqoba lokhu kungaphezulu kokunqoba,” kusho uJohan Lorenzen, wenkampani yabameli, iRichard Spoor Attorneys, ebimele umphakathi emzabalazweni wawo ngomthetho nongqongqoshe.

“Lokhu kakusikhona nje okomphakathi waseXolobeni. Kusho ukuthi imiphakathi ephethwe ngomthetho wendabuko inelungelo lokunqaba ngaphambi kokuba amalungelo okuvula imayini akhishwe,” kusho yena.

Isinqumo sikaBasson (ijaji) sithi kakungatshazwa ukuthi umphakathi waseMgungundlovu unamalungelo omhlaba ngokusho komthetho i-Interim Protection of Informal Land Rights Act (IPILRA), ovikela amalungelo omphakathi wendabuko.

Unqume ukuba iMineral and Petroleum Resources Development Act, amalungelo okuvula imayini atholakala ngaphansi kwawo, kumele ufundwe uhambisana nowe-Interim Protection of Informal Land Rights (IPILRA).

Uyalele ukuba ungqongqoshe athole imvume yomphakathi, njengabanikazi belungelo, ngaphambi kokuba ilungelo lokuvula imayini likhishwe. Ukuthi lesi sinqumo sinombandela othi makube nemvume “ephelele nesekelwe ngolwazi” kusemqoka futhi ngokuthi siphoqa uhulumeni ukuba axhumane kangcono nemipha- kathi.

ULorenzen uthe kuze kube yimanje umnyango wentuthuko yasemakhaya nezinguquko zomhlaba ubuthola imvume ngokuba inkosi yendawo imeme umhlangano lapho bekuthathwa khona isinqumo ngevoti leningi, kungakhathalekile ukuthi labo abahambele umhlangano banawo yini amalungelo omhlaba noma qha.

Umnyango nenkampani bayalelwe ukuba bakhokhe izindleko zecala.

“Sithokozile, sesiside isikhathi sisilindele (isinqumo). Ekugcineni sesiyazi ukuthi sinelungelo lokuthi ‘qha’,” kusho uSibusiso Mqadi, ongusihlalo weMadiba Crisis Committee. UMqadi uthe impi kayikapheli ngoba umnyango ungakhetha ukuledlulisa icala ngalesi sinqumo.

ULorenzen uthe umnyango kuze kube manje uyaphikisana nelungelo lomphakathi lokwenqabela ukuvulwa kwemayini.

“Namuhla yithuba lokunxusa uMantashe nomnyango wakhe ngothi lwawo ukuba athi: ‘Lokhu makuphele manje.’ Wahlonipheni amalungelo abantu, yivikeleni imiphakathi,” kuphetha uLorenzen.

Umnyango uthi usasicubungula lesi sinqumo.

UNGQUNGQOSHE wezeziMayini, uGwede Mantashe.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.