Igqamile le summer idinga ama-sunglass

Ilanga - - IMpilo - [email protected] ilanganews. co.za

AKUNGABAZEKI ukuthi imibala egqamile imandla kuleli hlobo njengoba ngisho noma ungena ezitolo ezidayisa izingubo, ikakhulukazi ezabesifazane ukhangwa yimibala egqamile ikakhulukazi. Mithathu imibala ebukeka idlisa kuleli hlobo - ngo- yellow sakuba yi- sunflower, ngo- pink nobomvu. Kujwayelekile ukuba iningi libukele kosaziwayo ukuthi bona yini abayiqhakambisayo ngaleso sikhathi bese nalo liyalandela. Uma ngempela indlela yokugqoka nokusesitayeleni kukotshelwa kubona, singenanaze ukuthi le mibala engenhla yiyona impela edlisayo kuleli hlobo njengoba nabo bebonakala ngayo kakhulu ezithombeni abazifaka ku-Instagram. Njengoba wonke umswenko kumele uhambisane nama- accesory afanele, ama- sunglass ngenye yamaaccesory ahamba phambili ehlobo ukukunika lowo muzwa wokuba muhle futhi uzethemba. Usomabhizinisi waseThekwini, uZandile “ZaDiva” Mazibuko oseyi- supplier yawo uthe sikhulu isikhala sawo endimeni yezemfashini kangangoba ngeke aze aphume emfashinini kwazise uyawagqoka uma uzikhiphile useholidini, usemngcwabeni noma uzigqokele nje. Sibheka izinhlobo zama- sunglass adlisayo kulo nyaka ukuze uzoqonda ukuthi yiluphi oluhambisana nesitayela sakho kanye nobuso bakho.

EZIHLOTSHISWE NGOBUKHAZIKHAZI (EMBELLISHED)

Lezi ziqale ukubonakala kuma-fashion runway aphesheya kwezilwandle ngesikhathi kukhonjiswa i- collection yeSpring/ Summer 2018. Lolu hlobo lwezibuko luthandwa kakhulu yilabo abathanda i- bling nezimbali futhi abangakwenqeni ukugqama eningini.

SKINNY

Lezi zingenise ngamawala futhi noma ngabe uyazithanda noma awuzithandi, kumele sizivume. Kazidlisi ngobuhle kodwa kuyacaca ukuthi zigqokwa ngabantu abazethembayo abangakhethe kuthandwa nokwamukelwa.

Siqale ukuzibona kwi- runway yeLouis Vuitton ngaphambi kokuba sizibone kumculi uRihanna njengoba manje sesiphambana nabazigqokile emigwaqweni ezindaweni zonke.

TINTED LENS

Lezi zikwenza ubuke umhlaba ngokugqamile. Imvamisa i- lens yakhona iba yellow, pink neminye imibala egqamile.

* RETRO CAT EYES

Lezi zike zaduma kakhulu eminyakeni embalwa edlule kanti namanje azikaphumi esitayeleni. Uma ugqoke lolu hlobo lwezibuko bekungenzeki ungazizwa nawe uyiIT Girl. UMsizi Nkosi waze wabhala ekhasini lakhe leFacebook ngesikhathi esenguphrojusa wezinhlelo woKhozi FM ukuthi uma owesifazane ehlobe ngalezi zibuko ungagcina usuweshela ungaqondile.

SPORTY GOGGLES

Lezi zihambelana kahle kakhulu nesitayela esingasibiza nge- street style, okuyisitayela sokugqoka uma ufuna ukushaywa umoya noma uzizwa ufuna ukugqoka ngendlela e-sporty. Zibukeka kahle uma ugqoke i- t-shirt neboyfriend jean.

FLAT-TOP VISORS

Ukuba kuya ngami ngabe ngithi lezi aziyekwe noma baboshwe bonke abahloba ngazo kodwa-ke yonke into inabantu bayo.

UKHANYA Mkangisa UDINEO Moeketsi

UTHANDO Thabethe.

LIFIKE kwezwaka ihlobo njengoba nendlela abantu abagqoka ngayo itshengisa ukuqhakaza. Mithathu imibala ebukeka ihamba phambili kuleli hlobo kanti usuke ungaqedile ukuswenka uma ungaziphihlile ngama-sunglass. Usomabhizinisi uZandile “ZaDiva” Mazibuko (kwesobunxele) usichazela kabanzi ngama-sunglass kanti uPearl Thusi (ophakathi) ubukeka eyiqonda kangcono indaba yokuthi kugqokwa kanjani kuleli hlobo. UNatasha Thahane (kwesokudla) uvele wa-cool kumaFlat Top Visor sunglasses.

LEZI yizinhlobo zama-sunglass asemgangathweni.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.