Ubenovalo ukulingisa indawo kaTutu

UForest Whitaker waqeqesha abafana abangamasosha ngokuxazulula izimpi namaqhinga obuholi

Ilanga - - Izindaba - THANDEKA NGOBESE

UMLINGISI wase-USA, ozakhele udumo ngamafilimu anodlale, uForest Whitaker (57), uthi ngendlela ayenovalo ngayo ngesikhathi kufanele alingise indawo ka-Archbishop Desmond Tutu (87) ( osesithombeni), efilimini ethi “Forgiven”, kwakungcono ngisho nangesikhathi kufanele adlale eka-Idi Amin Dada owayengumengameli wase-Uganda ochazwa njengowayenonya.

“Indawo kaTutu yangishayisa ngovalo, ngangesaba ngempela,” kusho uWhitaker etshela i-AFP ngesikhathi le filimu idedelwa ukuba ibukwe emazweni aseEurope, yize e-England beqale ukuyibuka mhla ka-13 Mfumfu (October) 2017, kanti e-USA ikhishwe mhla ka-9 kuNdasa (March) 2018.

“Ngazibuza ukuthi ngizokwazi nje ukuyenza le nto. Kwaba yizikhathi eziningana ngingabaza kuthi mangingabe ngisayilingisa le ndawo. Ngangifuna ukuyidlala, kodwa ngangifuna ukuqinisekisa ukuthi noma ngabe yini engiyenzile ukulingisa le ndawo, u-Archbishop Tutu iyamjabulisa.

"Izwi lami lehluke kakhulu kwelakhe, nendlela esiphimisa ngayo amagama kayifani. Ziningi izinto ezazingenza ngingenwe ngamanzi emadolweni,” kusho lo mlingisi owagoduka nendondo ye-Oscar ngokulingisa u-Idi Amin efilimini ethi “The Last King of Scotland” eyakhishwa ngo-2006.

Uthi waze wabona ukuthi okungcono makazame ukulingisa umoya (onothando) ka-Archbishop Tutu, okuyiyona nto ebalulekile eNingizimu Afrika nasemhlabeni jikelele.

Lo mlingisi obambe iqhaza emikhankasweni yokunikelela abahluphekayo nokuxazulula izimpi e-Afrika kusukela edlala indawo ka-Idi Amin, uthi uyamhlonipha u-Archbishop Tutu, futhi lokho kade kwaqala.

Uthi i-Afrika iyishintshile impilo yakhe emuva kokuba ehambele leli lizwekazi ngesikhathi eshutha iThe Last King of Scotland e-Uganda.

“Sesiqedile ukushutha, omunye wozakwethu wangicela ukuba ngiye endaweni yezinta- ndane ayezama ukuyakha. Ngaya lapho ngaqala ngamsiza ukwakha lesi sikhungo,” kusho uWhitaker.

Uthi ngesikhathi efika e-Afrika, wabona abafanyana ababengamasosha. “Emehlweni abo ngabona into efanayo nengiyaye ngiyibone emehlweni amalungu emigulukudu, ngazibuza ukuthi yini engingayenza ukusiza.”

Uthi wanikela ngosizo lokuxazulula izimpi, wukuqeqesha abafisa ukufunda ikhompyutha, wukufunda ngempilo jikelele namaqhinga obuholi nokunye.

UWhitaker wazakhela igama elingisa emdlalweni kaClint Eastwood - naye obuye alingise - othi “Bird”, owamenza wanqoba indondo yomlingisi ovelele kwiCannes Film Festival ngo-1988.

Udlala indawo ka-Archbishop Tutu nje, uke wabonakala kwamanye amafilimu okubalwa iTaken 3, iPanic Room, i-American Gun, iBlack Panther neCriminal Minds.

I-Forgiven ikhuluma ngo-Archbishop Tutu ehola iTruth and Reconciliation Commission (TRC), evakasha ejele iPollsmoor eyohlangana noPiet Bloemfeld, owayeyiphoyisa elaliyilungu leAfrikaner Weerstandsbeweging (AWB), eyohlola isicelo sakhe sokukhululwa ngoshwele.

UBlomfeld lo, wayengase abe ngufakazi emacaleni okubulawa kwabantu ngesikhathi sobandlululo, kakhulukazi ukubulawa kwendodakazi kaNkk Morobe, owanxusa u-Archbishop Tutu ukuba amtholele izimpendulo ngokunyamalala kwendodakazi yakhe.

Umfo kaBlomfeld akazisoli nakancane futhi akazimisele ngokukhuluma, kunalokho uchapha ngenhlamba u-Archibishop Tutu njalo uma behlangene.

Emuva kokuba kukhona esinye isiboshwa esizama ukumsoconga, uBlomfeld ubona kungcono ukuhlambuluka, kodwa amanye amadoda athintekayo ekufeni kwendodakazi kaNkk Morobe, asebenza kuleli jele futhi kawafuni nhlobo ukuba le nto yaziwe.

Ejele bagcina ngokumshaya aze afe uBlomfeld.

Ukungazi kufana nokungaboni ngoba labo jele bambulala nje, kukhona inkulumo ayiqophile egonyuluka ngokubulala indodakazi kaNkk Morobe nesoka layo, eyagcina ilalelwa kwiTRC.

Umthombo ngabe: AFP, Wikipedia

UMENGAMELI wase-Uganda, u-Idi Amin, owaduma cishe umhlaba wonke ngokuba nonya, wayelingiswa nguWhitaker kwiThe Last King of Scotland.

NGESINYE sezithombe uWhitaker “engu-Archbishop Tutu”.

UWHITAKER elingisa indawo ka-Idi Amin athi kwakungcono ukuyilingisa, wayengesabi njengoba kwenzeka ezodlala ekaTutu.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.