UDembele ufisa ukuthuthukisa ibhola e-Afrika

Ukhuthazwe ngabazali bakhe ngebhola eseneminyaka engu-6 ubudala

Ilanga - - Ezemidlalo -

KUYIQINISO ukuthi ngesinye isikhathi akufanele abazali kube yibona abakhethela izingane indlela kumbe imisebenzi abasuke befuna ukuba ziziphilise ngayo. Kunabazali okuthi uma ingane ikhetha uhlobo oluthile lo mdlalo kunokuthi bayeseke kuvele kube yibona abayivimbayo ukuba iwenze bese beyikhethela okuthandwa yibona. Lo mkhuba uvamise kubantu abamnyama, omunye umzali uze ayibone isiphumelele kwezemidlalo engakaze alubhade nhlobo ukuyoyibona idlala.

Abazali bakaOusmane Dembele (21) ongumgadli weBarcelona yaseSpain, cishe bangaba yisifundo kubazali abamnyama ukuthi ingane uma ikhethe uhlobo oluthile lomdlalo kufanele uyeseke. UDembele ungomunye wabadlali abasatshwayo emhlabeni ngenxa yekhono lakhe.

Lo mdlali uzalwe mhla ka-15 kuNhlaba (May) ngo1997. Uzalelwe eVernon okuyidolobha elincane eliseFrance. Uzalwa ngu- Ousmane Snr uyise noFatima Dembele. Unina ungowokudabuka eMauritania kanti uyise yena ngowaseMali. Abazali balo mdlali bahlangane eMali kunzima isimo sempilo sibheda. Ngenxa yokuthi bobabili bebengasebenzi bavele baqoma ukufudukela eFrance ukuyozama amatoho. Ngenhlanhla bafike eFrance bawuthola umsebenzi okuyilapho beqale khona bakha umndeni. UDembele uzalwa nje isimo sikahle kubo, akaswele kangakho yize bebengezona iziqumama. Abazali bakhe bazamile ukumtholela imfundo engcono kodwa ngenxa yokuthi ubeyilolu hlobo lwezingane obelungaphasi kahle wabe esegxila ebholeni. Abazali bakhe kunokuthi bamufuqe ukuthi aqinise esikoleni babone kungcono ukuba bameseke ebholeni eneminyaka yobudala engu-6. Ngendlela abeshelela ngayo kontanga yakhe, ubeteketiswa ngamagama abenza abazali bakhe babone ukuthi unzima. Ubebizwa ngo- "wonder kid” abanye bemubiza ngo- "knife”. Ngenxa yokuthi leli nxele belidlala ibhola elineNkosi phakathi, libe seliyofundiswa ibhola esikoleni salo esikwelinye lamadolobha aseFrance, i-Evreux. Ngo-2010 ube esedlulela esikhungweni sokuthuthukisa ibhola seRennes okungenye yamakilabhu anomlando eFrance. Ufike kulesi sikhungo wenza ezibukwayo ka- ngangoba ngo-2014/2015 uhlabane ngomklomelo wokuba ngumdlali osemncane ovelele.

Ngendlela abedlala ngayo uqalile ukuheha iso lamakilabhu amakhulu ase-Europe njengoba eshelwe yiRed Bull Salzburg yaseAustria noxhaxha lwamakilabhu asePortugal.

Isikhungo seRennes ngenxa yokuthi siphila ngakho ukudayisa abadlali, sinqume ukulalela izicelo zala makilabhu. Nokho lo mdlali ushaye ngonyawo phansi wathi akayi ndawo ufuna ukudlala kulesi sikhungo. Kungenelele abazali bakhe ikakhulukazi unina wathi ufa lapho kufa khona ingane yakhe, ngeke avume iye lapho ingathandi khona. Ugcine ngokuhlala.

Ngo-2015 iRennes ibe isimu-nyusela esikimini sayo esikhulu. Ufike esikimini esikhulu kwanga-thi uyabukisa ewaqhulula amagoli.

IBarcelona ifike ingqongqoza ithi izomsayinisa kodwa yachithwa ngenxa yokuthi ibiza nemali encane. IBorussia Dortmund yaseGermany kube wukuzwa nje ukuthi iBarcelona kayimtholanga yagxuma yahlala, yamthenga ngetshe lemali.

Ngesizini yakhe yokuqala ekwiBorussia ushaye amagoli angu-10 wakha angu-22.

Emuva kokwenza kahle kwakhe ngesizini yokuqala kuqubuke umsindo kuqhamuka i- agent thizeni ithi imphethe, yaveza ukuthi lo mdlali kunesivumelwano ake wasisayina neBarcelona.

Kuliwe ezinkantolo kodwa kwatholakala ukuthi le agent ibithatha amashansi, yavulelwa icala ukuze ihlawule ngokuhlambalaza igama lalo mdlali. Igcine ihlawuliswe kanzima.

Ngo-2017, kuphinde kwasuka omunye umsindo iBarcelona ivele iqonda iBorussia iyitshela ukuthi ifuna ukuthenga lo mdlali.

IBorussia inqabile ukumdedela yathi isamdinga.

Lezi zindaba zifinyelele kulo mdlali wavele washaya isiteleka wangabe esalubhada ejimini efuna ukujoyina iBarcelona.

Abanikazi bale kilabhu kabazange besananaza bavele bayinqamula inkontileka yalo mdlali. Kube wukujoyina kwakhe iBarcelona ngawo u-2017 wanikwa unombolo-11.

Nokho ufike waba nebhadi elimala kuwumdlalo wakhe wokuqala enqanyukelwa wumsipha ohlanganisa isihluzu nesithende. Uhlinziwe wabe esehlala izinyanga engadlali. Selokhu ebuye ekuhlinzweni akakangeni kahle egiyeni. Kunamahlebezi athi le kilabhu ifuna ukumubolekisa njengoba kuvulwe iwindi lokudayiselana ngabadlali.

Nokho lo mdlali uthi akazimisele ngokuhamba kunalokho ufuna ukunikwa ithuba kube wukuthi uyahluleka hhayi ukuthi adedelwe nje engazange alinikwe ithuba. Lo mdlali ungomunye wabasebancane abahola itshe lemali njengoba kuvela ukuthi ugoduka noR3.1 million ngesonto.

Nokho kuthiwa akayikhonzile impilo ewubukhazikhazi kwazise abazali bakhe bahlale bemazisa ukuthi bebebuye balale bengadlile ngenxa yendlala. Kuthiwa akakhohlwa lapho ephuma khona njengoba ehlezi enikela emazweni ase-Afrika. Uthi ngelinye ilanga uzimisele ngokwakha isikhungo sokuthuthukisa ibhola eMali naseMauritania kwazise yilapho kuzalwa khona abazali bakhe.

U-DEMBELE enesihlabani sebhola uLionel Messi abadlala naye kwiBarcelona

U-OUSMANE Dembele ongumdlali weBarcelona ozalwa eFrance kweminye imidlalo yakhe.

UDEMBELE uzalwa ngabazali abadabuka e-Afrika.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.