UNEPHUPHO LOKUBA NGUMENGAMELI WASENINGIZIMU AFRIKA UMFUNDI OBAQWAQWADE BONKE OLUNDI

Ilanga - - Izindaba - CEBO BUTHELEZI

UZIBONA engumengameli waseNingizimu Afrika umfundi wesifazane wasoLundi High School, oNdini, oqwaqwade bonke abafundi abangaphansi kukaMasipala wasoLundi ngemiphumela kamatikuletsheni.

UThapelo Mbatha (osesithombeni), (18) waKwaNgilazi, eNkonjeni, oNdini, ukuveze lokhu ngoLwesine, Garden Court Hotel khona oNdini, emcimbini kamasipala wokuhlonipha abafundi abenze kahle kumatikuletsheni wango-2018.

Lo mfundi ubenza izifundo eziwu-7 wathola o-A abathathu ezinye kwaba ngo-B. Ethula inkulumo yakhe kulo mcimbi, uThapelo uthe ubuholi bufakwe bagxila kuyena eneminyaka ewu-14 ngesikhathi eqokwa ukuba yimeya yentsha kuMasipala wasoLundi, waphatha iminyaka emibili.

Uthe kuningi akufundile, nje- ngoba eke wahambela izifundazwe eziningi okubalwa iWestern Cape, iGauteng neFree State emele iKwaZulu-Natal.

“Ngo-2014 ngiqokwe ukumela isifunda iZululand kwiNelson Mandela Children’s Parliament, ngiqokwe njengonobhala walo leli phalamende kuzwelonke.

“Ngesikhathi ngibuya ngakhethwa ukuba yiKZN Child Ambassador eFree State, ngimele iKwaZulu-Natal. Ngibe sengiqokwa wuMasipala wasoLundi ukuba yimeya yezingane iminyaka emibili kusuka ngo-2016 kuya ku-2018.

“Ngiphinde ngibe yingxenye yeSave The Children South Africa, ngimele isifunda iZululand, besekuba inhlangano okuthiwa yi-Ubucreation eseduze nenhliziyo yami, esisizwa kuyona wuMasipala wasoLundi, isiza intsha iyilekelela ngokulolonga amakhono ayo.

“Ngiyafisa ukuba ngumengameli, ikakhulukazi ngoba ngingowesifazane omnyama. Kuningi esengikufundile ngakuqonda, ngisho okubhalwe kumthethosisekelo wezwe lethu imbala. Ukuba ngumholi kungaphakathi, ngifundisiwe khona nginemnyaka ewu-14. Kungenzeka ukuthi izwe lethu seliyamdinga umengameli wesifazane lo engizibona nginguyena kusasa.

“Ngizokwenza izifundo zeAccounting Science eWits University kulo nyaka bese ngenza iMedicine, ngidlulele kwi Political Law,” kusho uThapelo. Uthe unina ufundisa enkulisa eseStetema, eNkonjeni, uyise washona yena eneminyaka ewu-14 ubudala.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.