Asifumani teksi ngenxa yokungafuni ukwenza iOverload!

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO - - Umkhweli okhathazekileyo, emaKasGava, eKapa

MHLELI, ndisebenza eSea Point (eKapa). Ndikhwela iteksi rhoqo ekuseni kwirenki yase Joe Gqabi; sicela uncedo olukhawulezileyo, asikhweliswa ngabaqhubi abathutha iSea Point kuba besithi abafuni ukwenza iOverload!

Xa sithe sayenza loo Overload kuba sifuna ukuphangela, siphatheka kakubi endleleni xa umqhubi ebona amagosa ezendlela. Imbeko ayikho kubaqhubi beeteksi. Ubomi bethu busesichengeni, sifika emva kwexesha kwiindawo esixelenga kuzo.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.