Ubhubhane wabakhwetha ufikile kwakhona

Isolezwe lesiXhosa - - IINDABA - SITHANDIWE VELAPHI

INYHIKITYHA yokubhubha kwabakhwetha eMpuma Koloni sele iphinde yafika kwakhona emva kokubhengezwa kokubhubha kwabakhwetha abane izolo (umhla wamashumi amabini anesibhozo kweyeNkanga).

Isithethi sesebe leNtsebenziswano kuRhulumento neMicimbi yeMveli (Cogta) eMpuma Koloni uMamkeli Ngam, uthi abakhwetha ababini ababhubhileyo ngabakuCentane logama ababini ingabase-Alfred Nzo.

Umkhwetha waseLiketlane eMaluti, ephantsi kwaseAlfred Nzo, ubhubhe emva kokuhlanza futhi etyatyaza, utshilo ugqirha obejongene nempilo yakhe. Lo mkhwetha ebeneminyaka elishumi elinesibhozo, ngokokutsho kukaNgam.

Abakhwetha ababhubhele kuCentane, bakwiminyaka engamashumi amabini, kwaye kuvakala ukuba babhubhe ngenxa yokunqongophala kwamanzi emzimbeni.

Kwiveki ephelileyo, I’solezwe lesiXhosa libike ukuba unxano, ukuxhatshazwa nokugula kwabakhwetha zezinye zezinto athe wazikhankanya uNkosi Mwelo Nonkonyana, uSihlalo weNdlu yeeNkosi zeMveli eMpuma Koloni, xeshikweni evula ngemigaqo emihlanu ekumele ukuba iyalandelwa kulwaluko.

Le migaqo ibalula ukuba inkwenkwe eza koluka mayibe neminyaka elishumi elinesibhozo (18) ; isivumelwano nabazali sibalulekile; uhlolo lwempilo yenkwenkwe malwenziwe phambi kokuba ingene; ubonelelo ngamanzi okusela malube khona esuthwini; kwaye, amapolisa akufutshane kufuneka aziswe ngolwaphulomthetho.

Kwakhona, utywala, iziyobisi nezigebenga ezityelela abakhwetha esuthwini ibe zezinye zeengxaki eziphawulwe ngamapolisa.

Kulo nyaka amapolisa aza kuziyela ayokugqogqa amabhuma, aqinisekise ukuba akukho zinto zingekho semthethweni ngaphakathi.

UMFANEKISO: BHEKI RADEBE

UMphathiswa weSebe leNtsebenziswano kuRhulumento neMicimbi yeeNkosi eMpuma Koloni uFikile Xasa noSihlalo weNdlu yeeNkosi uNkosi Mwelo Nonkonyane, apho bekothulwa khona ukuqaliswa kolwaluko eBhisho

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.