Bahlali baseNomzamo kuKomani!

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO - - Umhlali, kuKomani

MHLELI, imbi into endiyibona apha, abantu abathanda iindaba zomnye umzi, ngelo xesha naye umntu unezingakanani ezakhe ezimxakileyo angazingqibanga, futhi nezo ndaba azazi ukodlula umnikazi wazo, akundoda, akumfazi bafana bonke, nezo ndaba bazithetha kwiindawo zeentselo, kube wesi ubone umfazi womzi bemile endleleni caba nina bahambi bendlela nixakwa kudlula, ndizibuze ba siphi isidima somzi wakhe, noko madoda nani ndihlab’ikhwelo kuni sanuzenza bona nehlisa isidima sethu. Enkosi!

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.