Ubunzima esikubo kodwa siyavota!

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO - - Mhlali, eQuzini Village

NDIPHETHWE kakubi kungabikho kwamaNesi eTyutyu Village, zibe mbini qha kwezi lali zingaka, hayi eyokuba ibesematyholweni ikliniki leyo kangangokuba iqhekezwa qho, hayi ke iindlela zona andithethi ngazo sazincama, amanzi wona suke avalwa sikuloo meko injalo, makhe basixelele abaphetheyo sibheke phi kanye?

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.