USagweba uxhalabise iimvumi zikamaskandi

Isolezwe lesiXhosa - - IINDABA - ABONGILE GINYA

USIJADU Potelwa waseBolotwa eDutywa nowaziwa ngelikaSagweba, kumculo kamaskandi, ushicilele icwecwe lakhe lokuqala elitshisa bhe, nathi umgangatho walo ubangele iimvumi zalo mculo ezindala zihlale exhaleni.

USagweba yimvumi kamaskandi, imbongi, umbhali, umkhuthazi ekwanguye nomsebenzi kwi-ofisi yecandelo likaNongxowa weli loMzantsi Afrika.

Icwecwe lakhe lineengoma ezilishumi eziquka ethi Signal, Inzondo, EmaTavern, uSagweba, UMwangalala kwakunye nezinye.

USagweba uthi uzithanda zonke iingoma ezikweli cwecwe kodwa eyona ayithanda kakhulu yileyo ithi ‘Ema-Tavern’ kuba esithi kulapho ulutsha luphelela khona.

“Ulutsha ngabona bantu banamaphupha kwaye balikamva leli loMzantsi Afrika kodwa uthi umntu omtsha akuqhelana nemizi yentselo, aphele engayindawo ngenxa yokuxabisa utywala,” utshilo uSagweba.

Ngaphandle komculo, uSagweba ukwangumbhali nembongi.

Uthi enye yemveliso azidla ngayo yimibongo esibhozo ekwincwadi abayinikezela kusapho lakwaNelson Mandela bezimbongi zeli loMzantsi Afrika. USagweba uqhuba athi ukwakwiphulo lokukhulisa ulwimi lwesiXhosa ngokuthi aqambe izaci namaqhalo amatsha.

Uthi umculo wakhe wamkelwe ngezishushu ngabaninzi, esithi uyadlalwa koonomathotholo beSABC kwanabo basekuhlaleni.

Imvumi kaMaskandi uSijadu Potelwa owaziwa ngelikaSagweba

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.