Amagosa ezendlela abhenele kuThixo nezinyanya

Isolezwe lesiXhosa - - IINDABA - SITHANDIWE VELAPHI

AMAGOSA ezendlela kule veki abambe umthandazo obudibanisa abakwalizwi nabantwana begazi bememelela koPhezulu nakwabaphantsi ukuba bangenelele kwinyhikityha yokubhubha kwabantu ezindleleni.

Lo mthandazo, nobubanjelwe kuN6 ngaseNdlovukazi kuKomani, ubudibanisa amagqirha kwanabakwalizwi.

Ngethuba sibhala eli nqaku, bebeleqa kumashumi amathathu abantu abasele bebhubhe kwiingozi zemoto eMpuma Koloni ukusukela oko liqalile ixesha leziyunguma ngomhla wokuqala kweyoMnga.

Isithethi sezothutho nokhuseleko u-Unathi Binqose uthi ukudinwa, ukuqhuba phantsi kweempembelelo zotywala kwanesantya zezinye zezizathu ezibangela iingozi.

Kusenjalo, umasipala waseBuffalo City ubhengeze ukuba kuza kuvalwa iindlela eziliqela eMonti ngelokulungiselela iKrismesi ekhuselekileyo kwindimbane yabantu ethanda ulonwabo.

Iindlela ezizakuvalwa, ukusuka ngomhla wamashumi amathathu kweyoMnga ukuya kowesibini kweyoMqungu, ziquka i-Inverleith Terrace e-Esplanade, iCadwalan Street eAquarium Road, iLongfellow Street eMarine Terrace, iMoore Street eMarine Terrace, iBuffalo Park Drive eJohn Baillie Road, iMc Janet Drive eJohn Baillie Road, iLink Road eMarina Glen neMoore Street eFitzpatrick Road.

Indlela eya Ebuhlanti eMonti izakungena ngeBuffalo Park Drive ukuya eLin Road.

Isithethi samapolisa ephondo uKapteni Khaya Tonjeni uthi amapolisa angaphaya kwamakhulu amakhulu asibhozo (829) amapolisa amatsha, aphuma kuqeqesho, azakuthunyelwa eMonti kumhla phambi kweKrismesi.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.