Igoduke nemoto imbaleki yaKwaZulu Natal

Isolezwe lesiXhosa - - EZEMIDLALO - PEDRO MAPELO

IIMBALEKI eziphuma ngaphandle kwemida yeMpuma Koloni ziphinde zagqugqisa kwiHeroes Marathon yalo unyaka.

UBonginkosi Zwane, 27, ugoduke ebobotheka luncumo emva kokuphumelela iHeroes Marathon engumgama oziikhilomitha ezingamashumi amane anesibini (42.2 km) okokuqala ebomini bakhe .

Indoda yaseNew Castle kwiphondo laKwaZulu Natal igoduke iqhuba umnyobo wemoto entsha kraca ebilibhaso lembaleki ephume phambili emdyarheni obubanjwe egameni lamagqala omzabalazo amabini – uTata uNelson Rholihlahla Mandela nomama u-Albertina Sisulu abangasekhoyo.

Njengesiqhelo, iimbaleki ezingaphaya kwewaka zithathe inxaxheba kwimidyarho eyohlukeneyo eqale eQunu ngentsimbi yesithandathu ekuseni kwimozulu ebintle kakhulu ngeCawe edlulileyo ebekubhiyozelwa ngayo usuku loxolelwaniso eMzantsi Afrika.

IHeroes Marathon ngumdyarho weembaleki okhulileyo kakhulu kwiminyaka embalwa egqithileyo okwatsala uthotho lweembalaki zamanye amazwe.

UZwane ubaleke ixesha eliziiyure ezimbini nemizuzu embalwa – kodwa uxelele iintatheli okokuba umdyarho ubulishica kakhulu nakubeni eze kuwo ewulungiselele kakuhle.

“Umdyarho ubumhle. Kundichulumancisile kakhulu ukuphumelela kwam lo mdyarho. Ndibulela kakhulu usapho lwam nomqeqeshi wam osoloko endixhasa. Kumnandi ukuthatha inxaxheba emdyarhweni obizwa ngotata wethu owalwela ilizwe. Nabanye abantu abatsha kubalulekile ukuba bazibandakanye nale Marathon ukuze bagcine imizimba yabo iphilile,” utshilo uZwane

Kwicala lamanenekazi, nguMamoralo Tjoka welizwe laseLesuthu obambe indawo yokuqala emva kokubaleka umdyarho omkhulu iiyure ezine zonke.

“Ndivuya kakhulu njengokuba ndikwazile ukufumana indawo ephambili. Yonke imidyarho ebizwa ngoMandela ndiyithatha kakhulu,” utshilo uTjoka obebonaka encumile emva kokutyisa uthuli iimbaleki zaseMpuma Koloni. Naye uTjoka ugoduke nemoto entsha kraca.

UMFANEKISO: PEDRO MAPELO/ ANA

UMamora Tjoka uphumelele iHeroes kumanenekazi

UMFANEKISO: JUBAS HOSEYA

UBonginkosi Zwane uphumelele iHeroes marathon

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.