Votelani umbutho woonogada!

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO - - Oonogada

NDIYABULISA kwiSolezwe lakowethu. Ndiza nalo mpoposho: Singoonogada sinephulo lokwakha isizwe sonoogada.

Sicela intsebenziswano, safa saphel’isizwe sakuthi sonoogada, sicela inkxaso xa kusiyiwa kulonyulo kulo nyaka, sinqwenela ngobubanzi bethu sikhuphule izinga loonogada. Masiyeni nto zakuthi, sifuna umohluko okanye utshintsho lwempilo engcono, nemivuzo engcono, silwa nengcinezelo yoonogada. Masiyeni kulonyulo kwakunye nabacoci. Masivotele lo mbutho, bonke abantu abarhola umvuzo ophantsi kwakunye nabangasebenziyo, sovula izithuba zemisebenzi kulutsha sikhusele nendawo esihlala kuzo, silwe norhwapilizo kweli lizwe, kunye nobugebenga.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.