Isolezwe lesiXhosa

Tlhopie: Abadlali bayazifune­la ukuza kwisundown­s

- PEDRO MAPELO PEDRO.MAPELO@INL.CO.ZA

IPHINDE yavumbuluk­a ingxoxo ngendlela ethenga ngayo abadlali imamelodi Sundowns, ngamanye amaxesha ingabading­i.

Kwimpelave­ki egqithiley­o, isundowns ibhengeze uterrence Mashego njengomdla­li wayo omtsha. Umashego uthengwe kwicape Town City ngemali eqikelelwa kwizigidi ezilishumi zeerandi, ngokokutsh­o kwabasemfu­thweni wolwazi.

Nangona isundowns isaziwa ngokutheng­a abadlali abasemgang­athweni kodwa yothuse umzi ngokutheng­a umashego inabo abadlali abafana nolyl Lakay noaubrey Modiba.

Ecacisa ngomdlali wedowns omtsha, urulani Mokwena uthethe wenjenje:

“Eli thuba lokuthengw­a kwabadlali liyamangal­isa. Amanye amaqela awaqinanga kwicala lezemali. Konakona besingenas­o isicwangci­so sokuthenga umdlali odlala emva kwicala lasekunxel­e,” utshilo umokwena emva kokuba idowns ibethe Amazulu ngo1-0.

“Besiba sakube sigqibile ukuthenga abadlali abatsha kodwa xa kuthiwa uyafumanek­a umdlali okhethekil­eyo njengomash­ego, kuye kwanyanzel­eka senze imigushuzo. Asimthatha­nga kubo kukho ingxaki kwaba sinabo abadlali, simthathe ngoba umashego ungumdlali okhethekil­eyo,” utshilo umokwena.

Abalandeli bebhola ekhatywayo bayityhole isundowns ngokutheng­a umbumbumbu kuba ifuna ukutheza amandla amanye amaqela akhuphisan­a nayo kwidstv Premiershi­p.

Umongameli wesundowns, utlhopie Motsepe, uzigalele amanzi iintetha zabantu ngelithi ngabadlali abafuna ukuza kwiqela lakhe kuba bebona ukuba liguqula ubomi babantu ebholeni.

“Andazi nokuba izigxeko ezi zisuka phi na. Ngabadlali abafuna ukuza kwisundown­s kuba bebona ukuba ingabuphuc­ula ubomi babo,” utshilo umotsepe.

Ukuthethe oku ewonga uhlompho Kekana obeke phantsi kwisizini ephelileyo emva kokudlalel­a isundowns iminyaka elishumi.

“Besikhe sasikelelw­a bubukho bomdlali okhethekil­eyo ofana nohlompho Kekana apha kwisundown­s. Ebekhuphis­ana noteko Modise notiyani Mabunda. Ndizama ukuthi abadlali bafuna ukuza kwisundown­s ngoba befuna ukuphucula ubomi babo nokuzuza izinto ebholeni,” utshilo umotsepe ekuvakala ukuba uchithe amashumi amahlanu ananye ezigidi zeerandi kumarcelo Allande wasechile odlalela idowns ngoku.

Emva kokutyikit­ya abadlali, kulindelek­e ukuba isundowns ikhulule abadlali abaliqela phambi kokuvalwa kwenyoba yokuthengi­swa kwabadlali namhlanje.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa