Kuxabene ubendle kowe nonina wezingane

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA - CHARLES KHUZWAYO

UPHELE kabuhlungu uthando phakathi kwesihlabani se-Afro soul uMondli Ngcobo nonina wezingane zakhe zabafana waseTembisa eGoli. UMondli wazakhela udumo ngengoma ethi

Koze Kuse. UNoni Beverly “Bev” Moffat usola uMondli ngokumbulalela ikusasa lakhe maqede wamulaxaza nezingane.

UMondli uthi ubesekhathele ukunikeza le ntokazi imali bese yona iyidla neshende layo.

UNoni uthe uMondli ungumkhohlisi oxhaphaza abantu besifazane, bese ebalahlisa okwenyongo yenyathi uma esezitike wadela ngabo.

“UMondli ngahlangana naye ngisebenza kahle emabhanoyini, nginomuzi engangiqashe kuwo. Ngase ngihlela ukuwuthenga. Ngangenza unyaka wesibili ezifundweni zobumeli e-Unisa.

“Sahlangana ebhanoyini engangisebenza kulo. Wangishela, ngamqoma ngoba ngamthanda ngiqala ukumbona.

“Wathi akashadile. Wangikhulelisa ingane yokuqala esineminyaka emibili. Ngokuphazima kweso wangiphinda enye enonyaka manje. Waphakamisa ukuthi ukuze songe imali yokuthenga umuzi wethu, kuhle sizohlala ndawonye eThekwini.” Uqhube wathi ugcine etholile ukuthi uMondli umbhangqile ngoba wayebuye angalali endlini.

“Saqala sahlala eMorningside. Kwathi kusenjalo waqala wahamba nezinye izinsimbi zomculo ethi kunentombazane afuna ukuyiqopha. NgoJuni wathi asiyohlala eMalvern.

“Weza kanye khona, ngoJuni wahamba ekhala ngokuthi kukude, usebenzela edolobheni, uyalimala kuphethroli.

“Ngabona eseshuthe nenye ingane kwiSolezwe, ezishaya isifuba ngokuthi ungubaba oqotho ekubeni engazi nokuthi zilala zidleni ezami.

“Ubengasatholakali ezingcingweni zakhe nemiyalezo engasayiphenduli. Bekuhluleka ngisho kubonakala ukuthi kunaxoxa nabo kuWhatsApp kodwa ubengiziba.”

Uthe usenezinyanga ezimbili evalelwe amanzi nomasitende usemnqumele ugwayi katiki ukuba

Laphume aphele.

“UMondli uthe angikhishwe, izingane zizoyiswa kunina eNtuzuma bese mina ngiyazibonela. Angikhulumi kanje ngoba ngihlose ukucekela phansi igama lakhe kodwa ngifuna kube nobulungiswa,” kusho uNoni.

Eziphendulela uMondli uthe uNoni uyamazi futhi umsabise ngokumcekela phansi kwabezindaba ukuze abukeke njengomuntu omubi.

“Engingakusho sekuphele izinyanga eziyisithupha ngingasathandani naye. Noma kunjalo bengimqashele indlu engiyikhokhela njalo ngenyanga uR8 000, ngimfakela uR2 000 wezindleko zezingane, ngikhokhela nomuntu ogada izingane uR2 500.

“Imali ebengiyikhokha ngaye ibalelwa kuR13 000 noma kuR20 000 zinyanga zonke. Kufike lapho nami sengihluleka ukukhokha le mali ngoba kunomuzi engilungiselela ukuwuthenga.”

Ebuzwa uNoni ukuthi bahlukene yini noMondli, uthe yena wazi ukuthi basathandana ngoba akakaqomi muntu.

UMondli uthe unamanga ngoba kunendoda okuthiwa uyayinyonyobisa ebusuku kulo muzi awukhokhelayo.

“Angaqhubeka nokuhlala kule ndlu uma ezozikhokhela yena. Mina ngithe akayise izingane zami kumama ekhaya ngoba wathi akakwazi ukuhlala e-ghetto noma aziyise kubo eTembisa bese yena eqhubeka nempilo yakhe nalo asethandana naye,” kusho uMondli.

UMondli uveze ukuthi uNoni umhlukemeze waze waphathwa yingcindezi eholele ukuthi alaliswe esibhedlela amasonto amabili. Ingcindezi uthi idaleke emva kokuba uNoni eshise izingubo zakhe, okukhona kuzo amasudi abiza uR25 000 kuya phezulu.

UMondli uveze ukuthi baxabane baze balwa uNoni wambopha (uMondli) wabuye walihoxisa icala.

UNoni uthe usazibambela amatoho kodwa uhlela ukubuyela emabhanoyini.

UMondli uthe uNoni waziyekela umsebenzi futhi nguye obekhokhela imoto yakhe eyiPolo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.