Kuzokwenzeka okungajwayelekile ikhulu labesifazane lizishada lona

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA - DELI MNCWABE

KUZOQOPHEKA umlando eNingizimu Afrika imbokodo engaphezu kuka-100 izobe izishada yona emcimbini okuhlelwe ukuthi ube ngoDisemba 8, eGoli.

Kuzokwenzeka okungejwayelekile emshadweni ozobe unomakoti kuphela abazobe beswenke ngezingubo ezimhlophe zomshado, bezozibopha ifindo likasofa-silahlane phambi kombhishobhi emcimbini obizwa nge#IWillMarryMe.

Umhleli walo mcimbi, uNksz Mandisa Khanyile, ongumsunguli wenkundla yokuxhumana iDotAfro, uthe lo mshado uyindlela yokukhombisa ukuzibophezela nokukhombisa uthando olungenamkhawulo owesifazane analo kuyena uqobo.

“I-# I WillMarryMe wumshado lapho owesifazane ezobe ezishada yena. Yindlela yokukhombisa uthando analo ngempilo yakhe.

“Ukuzishada kwethu singabesifazane akuhlangene nabantu besilisa,” kuchaza uNksz Khanyile.

Echaza kabanzi ngalo mshado uthe awumvimbi umuntu ukuthi aphinde ashade nomuntu wesilisa.

Uthe lo mshado uyindlela yokukhombisa ukuzithanda kowesifazane kuphela, abanye abazoba yingxenye yawo bashadile vele.

“Abanye abasothandweni nabantu besilisa, bazobe bebaphelezele emcimbini bewethamele ukuzokhombisa ukuthi bayakuqonda okwenzekayo futhi bayabeseka.”

Uchaze usuku lomshado njengoluzoqala ngokuthi ‘umakoti’ aqale enze umshado wesintu kubo.

Uzokhishwa ngendlela ejwayelekile kubo eseyiswa esontweni ngengubo emhlophe yomshado, aze ayoma phambi kombhishobhi.

UNksz Khanyile uthe ngalo mshado bahlose ukukhombisa ukuthi kubalulekile ukuthi umuntu azithande futhi aziqonde ubuyena.

“Umuntu osuke ezazi ezithanda, akulula ukuthi ancenge uthando komunye umuntu ngoba usuke ezazi ukuthi ubaluleke kangakanani.

“Akulula lowo muntu ukuthi kudlalwe ngaye uma kuthiwa usothandweni noma emshadweni.

“Ukuzithanda kwenyusa izinga lokuzithanda nokuzinakekela kumuntu.”

Yize bematasa nezinhlelo zomshado uNksz Khanyile, uthe badinga uxhaso.

“Singakujabulela ukuthola abangasixhasa noma yingani ukuze le ndumezulu yomshado ibe yimpumelelo.”

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.