Waphoqwa nguyise ukuya kuma-

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA - S’MANGELE ZUMA

WAPHOQWA nguyise ngenkani ukuthi aye kwinhlolokhono yamaIdols SA , uThando Mngomezulu osekwiTop 6 walo mncintiswano.

Lokhu ukuveze ngesikhathi enengxoxo ekhethekile neSolezwe ngeSonto.

UThando (19) ongowokuzalwa eMadadeni, eNewcastle kodwa osehlala nabazali bakhe e-Alberton, eGoli uveze ukuthi wayengafuni ukuya kwinhlolokhono yama-Idols, walala waze wavuka ngo-9 ekuseni. Uthe waya ezihudula ngemuva kokuthi uyise esabise ngokuthi uma engayi akasophinde amkhulumise. Kodwa manje uthe uyambonga uyise.

“Ngaya nomngani wami, ngafika ulayini usumude kakhulu. Ngangizingabaza, ngingazitsheli ukuthi ngizodluliselwa phambili. Nangesikhathi ngidluliswa angizange ngijabule ngoba ngangizitshela ukuthi ngizosheshe ngiphume kulo mncintiswano.”

Uveze ukuthi ukhule engumuntu onamahloni nokuzenyeza, okungezinye zezinto ezazenza angafuni ukungenela lo mncintiswano.

“Abantu babengitshela ukuthi ngicula kahle futhi ngimuhle kodwa lokho kwakungena ngapha kuphume ngapha. Emqondweni wami ngangizibona ngingakwazi ukucula futhi ngimubi. Ngiqale ukucula ngisemncane enkonzweni, iChrist Disciple New Testament Church. Esikoleni ngangingakaze ngicule, babengincenga baze bayeke. Ngangiwumuntu onamahloni kakhulu.”

Uqhube wathi uphothule u-matric eneminyaka engu-16, ngo-2015 ePhumlani Secondary, eKatlehong eGoli ngemuva kokushiya u-anti wakhe omkhulisile eMadadeni, wayohlala nabazali bakhe eGoli.

Uthe enza u-matric abantu abaningi babengamkholwa bethi uyingane ngenxa yobufishane bakhe.

“Babethi wena umfishane kanje ukwa-matric. Ngesikhathi ngisemncane ngangiphatheka kabi uma abantu bephawula ngobufishane bami kodwa ngokukhula kwami ngamukela. Ngabona ukuthi kunezinye izinto empilweni okungamele uzifake enhliziyweni. Angizenyezi ngobufishane bami, ngisho umama wami mfishane,” kusho uThando.

Uqhube wathi ushiye phakathi izifundo zeMedia Studies eBoston Media House lapho ebenza khona unyaka wokuqala, waya kofeza iphupho lakhe lokuba ngumculi.

Enye into emgqugquzelayo kumaIdols, uthe ukuthola imiyalezo evela kubalandeli bakhe bemtshela ukuthi ubagqugquzelile ukuthi bashiye phansi amahloni bafeze amaphupho abo.

UBENGAZITSHELI ukuthi uzoze afike esigabeni seTop 6 kuma- Idols SA, uThando Mngomezulu owaphoqwa nguyise ukuthi aye kwinhlolokhono yalo mncintiswano Isithombe: SITHUNYELWE

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.