UDube yindoda ekhululekile ebuye ibe namahlaya

Isolezwe ngeSonto - - EZOKUNGCEBELEKA - THOKOZANI NDLOVU

UMA umbukela buqamama kungaba kwithelevishini noma kuphi, ungafunga ukuthi uPastor Benjamin Dube akakukhonzile ukukhuluma.

Nami ngingomunye walabo abebecabanga kanjalo kodwa amathe abuyele kwasifuba sengihlangana naye ubuso nobuso.

Bengihlala ngimbuka kwithelevishini noma kumafestival asuke ecula kuwona.

Uyindoda ekhululekile ebuye ibe namahlaya.

Lokhu ngikuthole ngesikhathi engivakashele ehhovisi ephelekezelwa wuThinah Zungu. Ngesikhathi siqala ingxoxo naye uPastor Dube (56), uqale ngokuhlekisa ngesithombe sakhe abesifake kuTwitter ejima.

Uthe simenze wakhuluma nabantu kwaze kwagamanxa ubusuku.

Kusona uthe kukhona abebethi, oseduze kwakhe akamphuce iselula ngoba akasafuni ukulala ulibele ukuxoxa ngenxa yokudidiswa abancoma ukuthi uyisidlakela.

UDube ungowaseSoweto, eGoli. Uzalwa nguNkk Grace noMnuz Benjamin Senior ongasekho emhlabeni.

Ungowokugcina ezinganeni zakwabo ezinhlanu.

Uzalwa emndenini okholwayo futhi bonke kubo babecula eqembini lomndeni, yena aphinde adlale nama-drums kulona.

Uthe wayethanda ukuba nguthisha esakhula kodwa wayeka ukufundela lo msebenzi esikhungweni semfundo ephakeme esenezinyanga ezintathu engenile eSoweto Teacher Training ngenxa yobizo lomculo.

Amabanga aphansi uwaqale eMpumalanga Primary School eSoweto, wadlulela eMzimvubu Higher Primary. Umatric uwuqede eDaliwonga Secondary School ngo-1984.

“Ngezwa sengiqalile ukufunda ukuthi akuyona into yami le. Ngavele ngalaxaza ukufundela ubuthisha ngayofundela umculo eFuba Music Academy, ngagcina ngithole iDiploma kulezi zifundo.

“Yize bese nginalezi ziqu, ngiqhubekile nokucula eqenjini lomndeni iDube Family elaliqopha ngaphansi kweGallo Records,” kusho uPastor Benjamin.

Uthe ngo-1986 uthathe isinqumo sokuthi azimele, washiya iqembu lomndeni.

Ngalowo nyaka uthe wahlangana noChicco Twala wamphrojusela umucu iHolly Spirit. Lo mucu uthe wadayisa igolide.

Ngaleso sikhathi igolide laliphuma ngokudayisa amakhophi angu-25 000.

Uthe wayeqopha ngaphansi kwenkampani iDephon Records kaPhil Hollis.

Ngo-1988, uthe ubuyele eGallo Records esehamba yedwa, wakhipha i-albhamu esihloko esithi Ebenezer kwalandela iCelebration ngo-1990. Ngo-1991 ukhiphe iLov e Africa.

Ngo-1998 uthe uthole inkampani yaseMelika iHarmony Records akhiphe inqwaba yama-albhamu ngaphansi kwayo.

Uthe uqale nge- I Feel Like Going On ngo2000, For Every Mountain ngo-2003, You Bless Me Still ngo-2004, In His Presence ngo-2007, Worship in His Presence ngo-2009, Healing in His Presence ngo-2011, Renewal in His Presence ngo-2013, Sanctified ngo-2015 neVictorious in His Presence ngo-2017.

Amanye alama albhamu uthe yize abewenza ngaphansi kweHarmony Records

kodwa ngokubambisana nenkampani yaseNingizimu Afrika ka-Aubrey Peacock iSpirit Music asebenzisana nayo, neyakhe iDube Connection.

Ngenxa yokusebenzisana neSpirit Music, uthe yize ebematasa nama-albhamu akhe kodwa uphinde wajoyina iSpirit of Praise okuyinhlanganisela yabaculi baseSpirit Music.

Uthe uqale ukusebenza neSpirit of Praise kuVolume 3, ngo-2010.

Kusuka lapho uthe usehlala ekhona kusona futhi bazohlala bewakhipha ama-albhamu ngaphansi kwaso njengoba sekukhona iSpirit of Praise Volume 7.

Uthe kule nhlanganisela yabaculi kukhona abadala nabasha abakhethwa ngamagalelo abo emculweni.

Uthe nabasha emculweni abangakaveleli sebeyabafaka uma benekhono emculweni ngenhloso yokubathuthukisa emculweni.

Leli qembu elibophele abaculi abaningi abaqhamuka kuzona zonke izifundazwe kuVolume 7, lizobe linomcimbi eCity Hill, eHillcrest ngoMgqibelo.

Kafushane ngoPastor Benjamin Dube:

Uthanda isobho lenyama yenkomo, okubabayo nesishebo senyama yenkukhu

Useke wavakashela e-United Kingdom, Netherlands, America, Australia, Sweden, Malawi, Kenya, Nigeria, Rwanda, Zambia ne-Uganda

Usafisa ukuvakashela eNorth Carolina nokuphindela e-Australia

Ukhonze amadodana akhe amane

Akanankosikazi, usedivose kabili

Uthanda ukudlala iPlaystation namadodana akhe, ukufunda izincwadi nokujima

Alukho uhlelo alukhonzile emsakazweni kodwa ulalela wonke umsakazo odlala umculo wakhe

Indawo akhonze ukuphumula kuyona yihhotela i-African Pride, eGoli

Isilwane angasithandi yinyoka, asithandayo yidube

Izimoto azithandayo ezakwaBMW neRolls Royce kanti ahamba ngayo manje iBMW 7 Series

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.