‘Uphaphalazile uMotsoaledi ngakusho ngabokufika’

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA -

YINI enethusile kokushiwo uMotsoaledi njengoba nikhala?

UPHAPHALAZILE kakhulu ungqongqoshe ngento ayishilo ngabokufika, asivumelani naye. Le nto ayishoyo iyingozi ngoba ingase ibhebhethekise impi yokucwaswa kwabokufika. Sibona ukuthi ukwehluleka kwakhe uMotsoaledi uzama ukucasha ngabokufika, ubenza izimvu zomhlatshelo. Umnyango wakhe usukhombise ukuthi ubuthakathaka, iminyaka eyishumi yonke ukhungethwe yizinkinga zokushoda kodokotela nemishini nemithi nokwenza. Abantu bakuleli bathwale kanzima.

NIZOLUSUKUMELA kanjani udaba lukaMotsoaledi njengoba nilokhu nithi kufanele aqondiswe?

OKOKUQALA nje kufanele iSouth African Human Rights Commission (SAHRC) ihlale izithonto kuyena imthathele izinyathelo ngoba le nto ayishoyo ithinta amalungelo abantu. Uma ethi abokufika baningi kakhulu kuleli zwe usholo phezu kwani ngoba alukho ucwaningo noma izibalo azibeke etafuleni, uvele wakhuluma nje. Ayikho indaba

yokuthi abantu abaningi badala ukuthi umnotho ufadabale. Empeleni abantu abaningi badala ukuthi umnotho uqine ngoba bonke basuke bebamba iqhaza ngobuningi bewukhulisa. Uma uya eChina abantu bakhona baningi kabi kodwa umnotho wakhona wenza kahle.

NIYAKUPHIKA yini ukuthi abakufika baningi kuleli ?

ASIKUPHIKI kodwa esilwa nakho ukuthi kuphunywe iqhubu nabantu base-Afrika ngoba ukube abelungu laba abagcwele, ngabe kuthulekile ngoba bona bayesatshwa. Le nto ikhomba ukuthi umuntu omnyama usazenyanya yena ngoba abantu bakithi abamnyama laba esikhala ngabo.

NINA njenge-EFF nibona kufanele zisingathwe kanjani ezempilo kuleli?

INTO edala ukuthi kugcwale ezibhedlela zikahulumeni ukuthi asinalo uhlelo lokusheshe sinqande izifo kusenesikhathi. Abantu bafika ezibhedlela sekukubi kakhulu. Konke lokhu kukhomba ukuthi alikho icebo elicacile.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.