UNgema waqala wasebenza emafemini

Isolezwe ngeSonto - - ABANTU - THOKOZANI NDLOVU

UKUTHOLA ithuba lokuba nengxoxo ekhethekile nenkakha yemidlalo yeshashalazi, uDkt Mbongeni Ngema (63), kube yithuba elingandele bani njengoba eyindoda ematasa. Ngesikhathi ngihlela ukuba nengxoxo ekhethekile naye bengingathembi ukuthi sizogcina sihlangene ngempela.

Yize benginokungabaza kodwa benginalo ithemba elincane lokuthi sizohlangana.

Libuye ngesikhathi ephakamisa ukuthi angixoxe nabasePlayhouse, eThekwini njengoba kade ekhona ehlanganisa umdlalo wakhe iWoza Albert.

Ngesikhathi sengimlindile ePlayhouse, ngike ngaba nokuthuka kancane ngibona engafiki kanti bese kusondele nesikhathi okumele aqale ngaso ukuzilungiselela umdlalo.

Ufikile wamisa yonke into abezoyenza, saxoxa.

Ngesikhathi siqala ukuxoxa ubebukeka ekhululekile futhi awukho umbuzo abewubalekela kwabuzwe yona.

Echaza ngempilo yakhe, uthe selokhu athanda ezobuciko kusuka esemncane futhi waqala ukudlala isiginci eseneminyaka engu-11.

Uthe ngokudlala isiginci wayehamba ezinyathelweni zikayise owayengumdlali waso futhi engumculi kamaskandi.

Uthe wazalelwa eVerulam, eThekwini, kodwa wakhulela ezindaweni ezahlukene ngenxa yokuphelelwa yindawo yokuhlala okwakudalwa wumbuso wobandlululo.

Uthe njengoba imvelaphi yakhe iseVerulam ngabe wafunda khona waze waqeda kodwa baxoshwa wuhulumeni wobandlululo owawungabavumeli abantu abamnyama ukuthi bahlale edolobheni.

Basuka baya kohlala KwaMashu, basuka khona bayokwakha eNhlwathi, KwaHlabisa.

Echaza ngomlando wakhe uthe, uzalwa nguMnuz Zwelikhethabantu noNkk Gladys Ngema uMaHadebe. Uyingane yesithathu ezinganeni ezingu-13. Njengamanje uthe bayisikhombisa abaphilayo ezinganeni.

“Amabanga aphansi ngawaqala eVerulam Combined School, ngaphinde ngayofunda eNhlwathi Mission. Ngiphinde ngayofunda eNdwedwe Mission Emakilayindane. U-matric ngiwuqedele eVukuzakhe High School, eMlaza, ngo-1972,” kusho uNgema.

Ngesikhathi eqeda u-matric uthe wayevele ezimisele ngokungena kwezobuciko kodwa wathatha isinqumo sokuyofuna umsebenzi ezinkampanini.

Uthe uqale wasebenza eRichards Bay ngesikhathi kusasungulwa idolobha lakhona, waqashwa i-Alusaf

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.