Umoya kaMotsepe mawunabe

Isolezwe ngeSonto - - IMIBONO -

NAMUHLA kunendumezulu yomkhuleko wamabandla ahlukene eGoli ohlelwe yinjinga yezimayini enguMnuz Patrice Motsepe, ngaphansi kweMotsepe Foundation, ngenxa yokubona izigigaba zomonakalo owenzeka eNingizimu Afrika yonkana.

Okukhathazayo wukuthi kumele ngabe uMotsepe ulandela ngemuva inhlabamkhosi esihlatshwe ngabakwaLizwi kuqala.

Umkhuleko wenzeka ngaphansi kwezivuvaba ezikhombisa ukudlondlobala kwezenzo ezimbi, ezesabekayo, ezingakaze zicatshangwe emlandweni ukuthi ziyoke zenzeke emini abantu bebuka.

Muva nje sizwe ngebhungu (17) ebelingumfundi eNorth West okuthe lingaliwa yintombi engumfundi laya esikoleni obekufunda kuso umfana

(7) wakubo kwentombi lapho kusolwa ukuthi lilale endlini encane ubusuku bonke.

Kuthe kungangena lo mfanyane nezinye izingane ekuseni ibhungu lambhokoda amanxeba, wafa ephuthunyiswa emtholampilo.

Zihlasimulisa umzimba izenzo ezikhombisa ubulukhuni bezinhliziyo entsheni yethu ezikoleni kwabanye abafundi, ngisho ukubulala othisha imbala. Lokho kusho lukhulu ngekusasa lezwe lethu.

Ayisaphathwa eyokwenziwa ngabaholi kwezombusazwe, iningi labo abangasayingeni eyokusebenzela umphakathi. Liyaphalala igazi labaholi KwaZulu-Natal, ngokunjalo nasematekisini kwenzeka okufanayo.

Eminyakeni ecela ku-20 edlule ngake ngabhala kwelinye lamaphephandaba ngenkinga yokuphela kwabaholi eNingizimu Afrika.

Uma alalela imisakazo yezingxoxo wuzwa inkinga yokuphela kwethemba emphakathini ngabaholi. Udaba lomhlaba olusematheni kuleli lugubuzelwe wumoya weshisandlu. Uma uMdali engaseluli isandla sakhe phezu kwalo sisengcupheni yokubuyela kolunye udlame.

Okwenziwa uMotsepe, ngisho ukuseka ngezimali amabandla namakhosi siyakubonga kakhulu. Umoya kaMotsepe sengathi ungangena ebaholini bakuleli.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.