Igidigidi ‘kubuyisana’ abaholi ekuPhakameni nabaseBuhleni

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA - S’MANGELE ZUMA

KWENZEKE okungajwayelekile abaholi bebandla lamaNazaretha aseBuhleni nasekuPhakameni okwaziwa ukuthi bayinkukhu nempaka, bebonakala kwi-video bexhawulana bekhulumisana.

Kule video esiphenduke undabuzekwayo, umholi webandla lwakwaShembe eBuhleni, iNkosi uMduduzi “Nyazilwezulu”

Shembe uxhawulana nomholi wasekuPhakameni iNkosi uVukile “Ncoyincoyi” Shembe, okuyinto okuthiwa ayikaze yenzeke selokhu lezi zinhlangothi zahlukana.

Kuzwakala amalungu ebandla ejabulela ukuxhawulana kwalaba baholi, ekhuza: “u-ameni!” abanye bethi: “uyingcwele!”. Kuvela nabanye bephethe amafoni beshutha laba baholi.

Kuthiwa kuhlukene imibono ngale video njengoba amanye amalungu ebandla laseBuhleni ekhala ngokuthi uNyazi aluzange lubatshele ukuthi sebeyadlelana nabantu basekuPhakameni.

Okhulumela abaseBuhleni, uMnuz Thokozani Mncwabe, uthe le video iqoshwe ngeSonto, ngoDisemba 23 ngesikhathi uNyazi luhlangana neNcoyincoyi ngaphandle kwasekuPhakameni.

“Njengenjwayelo uNyazi luye lunikelise abantu uma liphuma KwaZulu. INcoyincoyi ibiphuma ekuPhakameni ngesikhathi ihlangana noNyazi endleleni. Babe sebebingelelana baxhawulana, baxoxa ezomndeni. Mina ngiyakujabulela ukuthi abaholi bakwaShembe baxhumane bonke ngoba abandawonye, ukhokho wabo uyedwa,” kusho uMncwabe.

Ebuzwa ukuthi ngabe lokhu kusho ukuthi sebekhumelene umlotha yini laba baholi, uMncwabe uthe bekuqala khona, kuningi okusazokwenzeka phakathi kwabo bobabili.

“Abakaze baxabane laba baholi. Abantu abebengena phakathi kwabo, bekhuluma izinkulumo ezingezinhle. Omunye ethuka olunye uhlangothi okuyinto engavumelekile ebandleni. Bangenaphi ezindabeni zomndeni bona? UNyazi alukaze luthi abangadlelani nabantu basekuPhakameni kodwa kusuka abantu esontweni bathathe umbhobho bamemezele ukuthi akungahlanganwa nabantu bakwezinye izinhlangothi,” kusho uMncwabe.

Ukhuze umkhuba wamanye amalungu aseBuhleni athi abiza abantu ngamaphekula uma bebonakale bemi nabantu basekuPhakameni noma eThembezinhle.

Uqhube wathi abantu abayeke ukuxova ibandla laKwaShembe babhebhezele noqhekeko.

“Kunabantu abake basukume ebandleni bathathe umbhobho bagxeke ezinye izinhlangothi. Lokho kusuke kungaphumi kubaholi. Abanye baze bacule amaculo agigiyela ezinye izinhlangothi,” kusho uMncwabe.

Uvumile ukuthi zikhona izinkulumo zasemaceleni zabantu abangeneme ngokuxhawulana kwalaba baholi wathi kodwa bayazikhuza ngoba uNyazi alukaze luthi alizwani nomholi wasekuPhakameni.

Uthe akanaso isiqiniseko sokuthi laba baholi bayophinde bahlangane nini ngoba lokho kuphakathi kwabo bobabili.

Imizamo yokuthola owohlangothi lwasekuPhakameni ukuba aphawule ayiphumelelanga.

KUKHUZWE u-Ameni ngesikhathi umholi webandla laKwaShembe eBuhleni iNkosi uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe exhawulana nomholi webandla lasekuPhakameni iNkosi uVukile Shembe obekunezinsolo zokuthi ababhekani Isithombe: ISIQEPHU SE-VIDEO

UMHOLI wamaNazaretha aseBuhleni iNkosi uMduduzi “Nyazilwezuli” Shembe okusabalele i-video emveza exhawulana nomholi webandla lasekuPhakameni iNkosi uVukile “Ncoyincoyi” Shembe Izithombe: ZIGCINIWE

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.