Kungani singazigqaji ngokwethu?

Isolezwe ngeSonto - - IMIBONO -

MHLELI: Ngithi angisike elijikayo nami kwengikubona kwenzeka ezweni sakhile. Iyangikhathaza indlela thina sizwe esimnyama esihluleka ngayo ukuqhakambisa okuyifagugu kithi.

Kungani abantu bekufihla ukuya kwabo ezinyangeni nasezangomeni nakubathandazi?

Ezinkundleni ezifana noFacebook, Twitter no-Instagram ngeke wabona muntu ekutshela ukuthi usesangomeni usazobhula. Kepha uma umuntu eya kudokotela wamazinyo kumele kwazi izwe lonke. Kanjalo nalabo abaya kodokotela bezifo zabesifazane basinakashela ngalokho.

Kuyasho ukuthi sisagqilazekile njengama-Afrika ngoba okuyisiko lethu sikubukela phansi. Kungani nje abantu izibongo zabo ezazigcaba bengasaqhubeki nalo mkhuba? Wagcina nini ukuhlangana nengane esencane egcabile?

Yini le esibonwe abantu ngomkhuba wokugcaba okudala ukuthi bawushiye phansi?

Abantu bagijimela ukuyisa izingane zabo ezikoleni ezixube izinhlanga yikhona zizofunda isiNgisi, ekugcineni lezo zingane zingabe zisalwazi ulwimi lwazo lwebele.

Lezi zingane zigcina zingakwazi ukuxhumana nezihlobo zazo zasemakhaya ngisho nogogo bazo imbala. Uzwe umzali echoma ngokuthi: “Hhayi u-Amahle akasazi bandla isiZulu ngoba ufunda ebelungwini.”

Uvele ubone ke lapho ukuthi lowo mzali akasile ekhanda. Kumele bazi abazali abanezingane ezingakwazi ukukhuluma ulwimi lwazo ukuthi abasile emakhanda, bagqilaza izingane ngokuziphuca umlando nefagugu lazo.

Asiphume kule nkungu bakwethu, sizame ukwenza okungcono kunalokhu okusisanganisayo njengamanje. Siyaziphoxa ezizweni.

Mdu Gcabashe EMKHAMBATHINI

OWAYENGUMENGAMELI wezwe uMnuz Jacob Zuma okubhekeke ukuthi enze isiqiniseko sokuthi inkulumo ezokwethulwa uRamaphosa, eMoses Mabhida, eThekwini, ayiphazanyiswa muntu Isithombe: KOPANO TLAPE (GCIS) UMENGAMELI Cyril Ramaphosa ozobe ethula inkulumo yakhe iJanuary 8 Statement okokuqala njengomengameli we-ANC eMoses Mabhida Stadium eThekwini, ngoJanuwari 12 Isithombe: ELMOND JIYANE (GCIS)

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.