Uphume isibili kuzwelonke ezikoleni ezinguQuantile 2

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA - S’MANGELE ZUMA

UKUZIMISELA kusukela kwaGrade 8, uthi yikho okumsizile umfundi ka-matric ophume isibili kuzwelonke ezikoleni ezinguQuantile 2.

UNqobile Nzimande (16) obefunda eSt John Paul II High, e-Elandskop, eMgungundlovu, uzishaya isifuba ngokuphakamisa indawo yangakubo esemakhaya KwaDeda khona e-Elandskop.

Ungomunye wabafundi ababemenywe uNgqonqoshe wezeMfundo eyiSisekelo uNkk Angie Motshekga emcimbini wokuklomelisa abafundi baka-matric abaphase ngamalengiso eMidrand ngoLwesine.

UNqobile othole o-A abangu-7 umangaze abaningi ethola u-100% kwiMaths, Physical Science 99%, English ne-Economics 94%, Life Science neLife Orientation 93%, IsiZulu 85%.

Uveze ukuthi isifiso sakhe ukuyofunda eNyuvesi yaseKapa lapho emukelwe khona ukuthi ayokwenza izifundo ze-Actuarial Science.

Uthe into engamvimba ukuthi akakawutholi umfundaze, ngakho abazali bakhe bangahluleka ukuhlanganisa imali yezifundo zakhe.

“Nginethemba lokuthi ukuphumelela kwami kuzovuselela ithemba kwabanye abafundi abasuka emakhaya. Ngiye ngiphatheke kabuhlungu ngibona iningi labo bengasinaki isikole noma abanye beshiya phakathi ngoba bethi kuyafana imisebenzi ayikho. Imfundo isona sikhali sethu esingasisiza ukuthi sithuthukise izindawo zangakithi,” kusho uNomfundo.

Uthe into emsizile ukuthi wazifundisa ukusebenza kanzima nokukwazi ukuhlela isikhathi sakhe sokufunda kusukela engena esikoleni samabanga aphezulu.

Uqhube wathi akakholwanga ngesikhathi ethola isimemo sokuyohlangana noNkk Motshekga.

Unina kaNqobile onguthisha esikoleni iTrustfeed Primary, uNkk Phumzile Nzimande, uthe baswele amaphiko okundiza ngendlela indodakazi yabo ebajabulise ngayo.

Unxuse osamabhizinisi ukuthi bayixhase indodakazi yakhe njengoba ingakawutholi umfundaze.

“Umuntu ozoxhasa ingane yami uzobe engayilahli imali yakhe. Ingane yami iyazimisela kakhulu emsebenzini wayo wesikole. Kubalulekile nokuthi abazali baziseke izingane zabo. UNqobile usizwe nawukuthi uyise wayenguthisha weMaths neScience ngakho ubehlale emelekelela,” kusho uNkk Nzimande.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.