Umnikelo kaR285 000 kwesisiza umphakathi

Isolezwe - - IZINDABA - INTATHELI YESOLEZWE

INKAMPANI ephehla ugesi i-Eskom inikele ngoR285 000 esikhungweni esisiza umphakathi eMlaza, Inyanga Community Safety Development Project.

Le mali izosiza Inyanga Community Safety Development ukuba ilungise indawo esebenzela kuyo.

Inyanga yasungulwa wonesi asebethathe umhlalaphansi ababethanda ukusiza abangakwazi ukuya emitholampilo nasezibhedlela beyofuna usizo lwezempilo.

UNksz Thembisile Cele, omunye wabasunguli, uthe babengakwazi ukubuka abantu bevuka ngo-4 ekuseni ukuze basheshe bafike emitholampilo ekude baze babuyele emakhaya ngabo-4 ntambama uma bedinga usizo lwezempilo.

“Sahlangana sakha isikhungo esizosiza umphakathi ngemithi nolunye usizo lwezempilo ngoba sikhathazwa wukuthi abantu bahamba amabanga amade. Sibapha nokudla ngoba ukuze imithi isebenze kahle kufanele abantu badle ukudla okunomsoco. Sinabo nonompilo abasiza iziguli esezilele phansi. Umuntu siyamsiza ngakho konke ukuze aphile kahle,” kusho uNksz Cele.

Uthe banenkulisa futhi bagqugquzela ukugonywa kwezingane nokuhlelwa komndeni.

Abantu baphinde bahlonyiswe ngolwazi lokuzitshalela ukudla kwabo.

Umnikelo wakwaEskom uthe uzobasiza balungise isikhungo sabo, bafake ama-tiles amasha, basipende futhi basihlukanise kahle ukuze iziguli zibe nendawo ekahle uma zixilongwa.

Kuzophinde kuthengwe amatafula, izihlalo, ifriji, isitofu segesi namabhodwe.

UMnuz Monde Bala oyiGeneral Manager kwa-Eskom uthe basize Inyanga ngoR285 000 ngoba belandela ezinyathelweni zowayengumengameli wezwe uMnuz Nelson Mandela.

“Asikho isipho esidlula ukusiza abanikela ngesikhathi sabo bengalinde nkokhelo. Kuningi okubi okwenzeka ezweni lethu ngakho uma sibona abantu abasiza umphakathi njengeNyanga kuyasithokozisa lokho. Nathi sizolekelela uma sinamandla,” kusho uBala.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.