Amakhansela ahlonyiswe ngemfundo

Isolezwe - - IZINDABA - MLUNGISI GUMEDE

ABALELWA ku-260 amakhansela esifazane KwaZulu-Natal athweswe iziqu emikhakheni eyahlukene ohlelweni lokuphucula indlela yokuhanjiswa kwezidingo kubantu.

Umcimbi wala makhansela namakhosi esifazane ubuse-ICC, eThekwini, izolo.

UNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu kuzwelonke uDkt Zweli Mkhize uthe lolu hlelo lubalulekile ngoba luhlose ukuthuthukisa indlela yokuhambisa izidingo kubantu.

“Phezu kwalokho lolu hlelo luzophinde luthuthukise wona amakhansela ngoba asezokwenza umsebenzi wawo kangcono,” kusho uMkhize.

Uthe lolu hlelo luzophinde lusize amakhansela noma engasekho kuhulumeni ngoba angakwazi ukusebenzisa iziqu azitholeli nakweminye imikhakha.

“Amakhansela enza izifundo ezahlukene kubalwa kuzo ukuphathwa kwemikhandlu, ukusetshenziswa kwemali nokucwaningwa kwamabhuku,” kusho uMkhize.

Uthe bafisa lolu hlelo engathi lungasebenza ngisho kuzwelonke.

“Ukuba khona kwalolu hlelo kuzophinde kunciphise nokubangwa kwezikhundla ngoba umuntu uzobe esazi ukuthi noma engeselona ikhansela kodwa angakwazi ukuziphilisa,” kusho uMkhize.

UNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu KwaZulu-Natal uNkk Nomusa DubeNcube uthe isizathu esibenze ukuthi baqale lolu hlelo ukuthi bebebona ukuthi amakhansela amaningi awanalo kahle ulwazi olufanele ekwenzeni umsebeni wawo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.