Umengameli wezwe uzosungula ikilabhu yokufunda izincwadi

Isolezwe - - IZINDABA - MHLENGI SHANGASE

UZOSUNGULA ikilabhu yokufunda izincwadi uMengameli Cyril Ramaphosa ukugqugquzela isizwe ukuthi sikuthande ukufunda.

URamaphosa uzokwenza lokhu njengoba elakuleli kuyizwe elingakuthandi ukufunda.

Le kilabhu izosabalala ezweni lonke kanti ukuze ube yilungu layo kuzomele ufunde okungenani izincwadi ezingu-12 ngonyaka.

“Kumele uthande ukufunda ukuze ube yilungu lale kilabhu.

“Ngenyanga kumele ufunde incwadi eyodwa uyiqede, ngonyaka zibe ngu-12 osuzifundile sezizonke,” kusho uRamaphosa

Ukusho lokhu ekhuluma nabafundi baseSiqongweni Secondary eMbali, eMgungundlovu izolo njengoba ebevakashele lesi sikole esathola u-84% nyakenye kwa-matric.

URamaphosa obephelezelwa nguNgqongqoshe wezeMfundo eyiSisekelo uNkk Angie Motshekga nowezeMfundo ePhakeme, uNkk Naledi Pandor, uthe ufuna abafundi bathole u-100% kulo nyaka kwa-matric.

“Ningawuthola u-100%, nihlakaniphe njengezinye izingane ezithola u-100%. Nizohlulwa yini nina ukuwuthola uma ezinye izingane ziwuthola?” kubuza uRamaphosa.

Ugqugquzele abafundi ukuthi baziphathe kahle baphinde benze nomsebenzi wabo wesikole.

“Kumele nisebenze kanzima ngoba niqhudelana namanye amazwe,” kusho uRamaphosa.

Uthe uma abafundi benza kahle kuzoba nezinhlelo zokunweba isikole.

Uqale wabuza ukuthi njengoba bengenawo umtapo wolwazi, i-lab yesayensi neyamakhompyutha, abafundi bafuna abenzeleni njengomengameli.

Bathe bafuna abakhele eyamakhompyutha wabe esethi kuzofika ne-lab yesayensi engumahamba nendlwana abazonikezwa yona, abafundi bazijabulele lezi zindaba.

Kuqhume uhleko ngesikhathi ebuza abafundi ukuthi bafuna ukwenzani uma sebeqede ukufunda njengoba ebuze ukuthi ubani ofuna ukubamba inkunzi amabhange.

Uthe akekho ofuna ukubamba inkunzi wathi kuhle lokhu ngoba bafuna ukwenza imisebenzi edingekayo kuleli okubalwa ukushayela amabhanoyi neminye.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.