Akuyona yonke imipheme elungele ukuvikela imoto yakho

Isolezwe - - EZEZIMOTO -

izulu lihloma ufise ukukhoselisa imoto yakho phansi kwanoma yimuphi umpheme owubonayo. Ngingabala izihlahla nemipheme engaqinile uma usendaweni engenalo igaraji elihlelekile.

Lokho kungabeka imoto yakho engozini yokuwelwa yisihlahla noma wuphahla olungaqinile.

Indawo ephephile uma usola ukuthi lingase liwise kuba yisezindaweni zokupaka ezakhiwe ngokhonkolo njengasenxanxatheleni yezitolo noma yimipheme kathayela oqinile ebizwa ngama-carport.

Ngale kwalokho yigaraji layo imoto elingakusiza hhayi isihlahla. Yize imoto ingashaywa wumphezulu kodwa isihlahla singashayeka wumbani noma sephulwe umoya bese siwela phezu kwemoto yakho kanokusho.

Khumbula ukuthi odokotela bathi ukugwema kungcono kunokwelapha.

Ezinye izindawo eziyingozi kuba amabhuloho ngoba abashayeli abaningi bavamise ukuthi bakhoselise izimoto zabo phansi kwawo.

Lokho kuba yingozi ngoba kuphazamisa ukugeleza ngokukhululeka kwezimoto, ngakho-ke vika ukuma phansi kwebhuloho.

Ezinye izindawo ezinobungozi kuba amagaraji kaphethroli nalapho okuvamise ukuthi kube nesiminyaminya khona kanti uma kwenzeka kwehla ingozi kungavalwa ngehlahla.

Isichotho sivamise ukuhambisana nokungcwala kwemifula ngokuzumisa ngakho ungazami ukuwela ngemoto emabhuloweni aphuma amanzi ngaphezulu.

Ngaphezu kwakho konke kuhle ukuthathela imoto umshwalense osamukelayo isimo sezulu nemililo yequbula ngoba eminye iyaqikileka uma sekufanele ikhokhele umonakalo odalwe yizulu.

Eminye imishwalense iyakwazi ukuxwayisa abanikazi bezimoto uma lingahle liwise ibeluleke ukuthi baqinisekise ukuthi izimoto zikhoseliswe endaweni enompheme oqinile.

Hhayi-ke sesingawavala lana amahazard ethu anamhlanje samukelane enyakeni omusha.

Ngethemba ukuthi sonke siwele ngempumelelo ngaphandle kwemishophi efuze lona owehlele thina nabanye abanikazi bezimoto baseNdwendwe enhla nayo.

Siyacela ukuthi ukuqikekelela nokuhlala simehlo mane ngokulandela yonke imithetho yezokushayela ebusa lelizwe, kuyosisiza ukuze siphinde sihlangane sisawuphonsa umbalane nangesonto elizayo kuyo le ngosi.

Uma ufisa siyiqhube le ndaba ngena ekhasini lethu Igedlela lami with Sthembiso Shangase. Yimi owenu nali ikheli ngezansi:

[email protected]

Isithombe: Armand Hough/ANA/African News Agency

IZULU lishaya umbani. Kuyingozi ukupaka phansi kwesihlahla ngoba lingasishaya siwele phezu kwemoto

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.