Zeelie’s kil­ler gets 25 y­e­ars

Knysna-Plett Herald - - Voorblad - S­te­fan Goo­sen Ed no­te: Due to the ma­jo­ri­ty of the­se court pro­cee­dings and the en­ti­re jud­ge­ment and sen­ten­cing of the ca­se ha­ving been con­ducted in A­fri­kaans, the KPH thoug­ht it fit­ting to wri­te this ar­ti­cle in A­fri­kaans. We wel­co­me re­a­ders’ feed­back.

Na ne­ge jaar se wag kan die fa­mi­lie van Knys­na-in­wo­ner S­han­tel Zeelie ’n ma­te van ver­troos­ting vind na­dat haar moor­de­naar 25 jaar tronk­straf op­ge­lê is vir sy da­de.

Ka­ra­ta­ra-in­wo­ner Eu­ge­ne S­tan­der (33) is op Don­der­dag

29 Maart in die rond­gaan­de Wes-Kaap­se Hoog­ge­regs­hof in Knys­na ge­von­nis na­dat hy skul­dig be­vind was vir die ge­wel­da­di­ge wy­se waar­op hy

Zeelie – sy voor­ma­li­ge mei­sie op daar­die sta­di­um – op 5 Ja­nu­a­rie 2009 na­by ’n uit­kyk­punt op die He­ads in Knys­na ver­moor het.

Zeelie was vol­gens ge­tui­e­nis met ’n on­be­paal­de voor­werp van ag­ter ver­wurg. Haar ver­steek­te lig­gaam, te­sa­me met haar mo­tor, is die vol­gen­de dag na­by die uit­kyk­punt ge­vind.

‘Geen be­rou of e­mo­sie’

Vol­gens reg­ter Nat­han Eras­mus het S­tan­der geen be­rou of e­mo­sie ge­toon ty­dens die hof­ver­rig­tin­ge nie, en het Eras­mus dié ge­brek aan be­rou te­sa­me met die ma­nier waar­op die moord ge­pleeg is in ag ge­neem met sy uit­spraak.

Sel­foon­re­kords het ook oor­wel­di­gen­de ge­tui­e­nis teen S­tan­der ge­bied, en het be­wys dat hy ty­dens Zeelie se moord in die­self­de om­ge­wing was.

S­tan­der is on­skul­dig be­vind aan voor­be­dag­te moord, maar skul­dig aan moord met di­rek­te op­set.

‘Be­wus­te moord­be­sluit’

“Jy het ’n be­wus­te be­sluit ge­maak en ver­kies om die be­drei­ging wat Zeelie vir jou in­ge­hou het uit die prent­jie te ver­wy­der, eer­der as om die ver­troue van jou werk­ge­wer en fa­mi­lie te ver­loor,” het Eras­mus aan S­tan­der ge­sê.

Die reg­ter het ver­wys na ’n ver­vals­te am­bag­ser­ti­fi­kaat vir die­sel­werk­tuig­kun­de wat ty­dens hof­ver­rig­tin­ge ter spra­ke ge­kom het. Die oor­sprong van die ser­ti­fi­kaat kon nie be­paal word nie, en die hof kon ook nie vas­stel of Zeelie of S­tan­der ver­ant­woor­de­lik was vir die ver­val­sing nie.

3 jaar ver­de­re tronk­straf

Die hof het wel be­vind dat S­tan­der op ’n sta­di­um sou moes be­sef het die ser­ti­fi­kaat is ver­vals, maar dat hy dit tog op ver­skeie ge­leent­he­de ge­bruik en voor­ge­lê het aan toe­koms­ti­ge werk­ge­wers as syn­de ’n wet­ti­ge do­ku­ment. Om hier­die re­de is hy ’n ver­de­re drie jaar tronk­straf op­ge­lê waar­van een jaar op­ge­skort is, en waar­van die oor­bly­wen­de twee te­sa­me met sy 25 jaar tronk­straf uit­ge­dien sal word.

S­tan­der is ty­dens die von­nis­uit­spraak et­li­ke ke­re deur bei­de sy pro­ku­reur, Daan Derck­sen, en Eras­mus ge­vra of hy nou, na die uit­spraak, e­ni­ge iets van sy ge­we­te wou af kry, of iets vir El­sie Zeelie, die slag­of­fer se ma, sou wou sê. Sy ant­woord was el­ke keer “nee”.

‘Ek het niks ge­doen nie’

Teen die der­de keer het Derck­sen ge­sê dat hy nie die woor­de het om te keer dat S­tan­der vir ’n lang tyd ag­ter tra­lies sou sit nie.

S­tan­der het tot op die laas­te oom­blik van die hof­saak vol­ge­hou dat hy on­skul­dig is. “Wat moet ek sê as ek niks ge­doen het nie?” het hy ge­ant­woord.

Aan Zeelie se ma het hy ge­sê: “Ek is jam­mer vir wat hul­le sê ek ge­doen het. Ek het dit nie ge­doen nie. S­terk­te, Tan­nie.”

Die reg­ter het ver­der aan S­tan­der ge­sê dat die doel van von­nis­op­leg­ging is om he­ling te pro­beer bring en ba­lans te her­stel in die le­wens van die­ge­ne wat deur ‘n mis­daad ge­raak word, “maar met moord is dit by­kans on­moont­lik”.

Vraag­te­kens bly hang

“Hier het ons ’n ma wat steeds nie weet wat pre­sies ge­beur het nie,” het Eras­mus ge­sê. “Die oor­le­de­ne se pa kon ook nie die vol­ma­king van ge­reg­tig­heid sien nie om­dat hy ver­le­de jaar oor­le­de is. Jy self is die pa van ’n kind en be­sit nog moont­lik po­ten­si­aal om tot die sa­me­le­wing by te dra. Nou moet ons nog jou, ie­mand se seun, ook van sy ou­ers af weg­neem… Maar jy speel nie oop kaar­te nie en toon ook geen be­rou nie.”

El­sie Zeelie het in die hof aan S­tan­der ge­sê, ter­wyl sy haar tra­ne te­rug­ge­sluk het, dat die laas­te ne­ge jaar van haar le­we hel was. “Om el­ke dag op te staan en te won­der oor wat ge­beur het was aak­lig. Ek is jam­mer my kind was so las­tig, maar jy kon iets an­ders ge­doen het – die po­li­sie ge­bel het of iets. Ek is baie jam­mer vir jou en jou fa­mi­lie. Jou ma is ook maar net ’n ma en sy moes ook deur hier­die hel gaan. God is die groot reg­ter, en een­dag kan jy nog reg­maak.”

‘Nie heel­te­mal ver­by’

Aan die Knys­na-P­lett He­rald het sy ge­sê dit is moei­lik om te glo dat ie­mand wat sy ken haar kind ver­moor het, en dat sy baie te­leur­ge­steld is dat dit so lank ge­vat het vir ge­reg­tig­heid om te ge­skied. “Dat hy dit steeds ont­ken maak my voel as­of dit nog­steeds nie heel­te­mal ver­by is nie,” het sy ge­sê. Staats­aan­kla­er Chris­t­hé­nus van der Vi­j­ver het ge­sê hy is ver­lig oor die uit­spraak, “ver­al vir die fa­mi­lie, want dit bring af­slui­ting vir hul­le na ne­ge jaar”.

Fo­tos: S­te­fan Goo­sen

’n E­mo­sie­lo­se Eu­ge­ne S­tan­der sit in die be­skul­dig­de­bank ty­dens die af­han­de­ling van die S­han­tel Zeelie-moord­saak op Don­der­dag 29 Maart.

S­han­tel Zeelie se ma en sus­ter, El­sie Zeelie (links) en Me­lis­sa Sny­man, na die hof­ver­rig­tin­ge waar­ty­dens S­han­tel se moor­de­naar tot 25 jaar tronk­straf op­ge­lê is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.