Re­por­ting in A­fri­kaans or En­g­lish?

Knysna-Plett Herald - - Briewe | Letters -

Wil­ma S­net­ler, Knys­na:

Ek is lank­al keel­vol vir die af­we­sig­heid van A­fri­kaans in die KPH. So lank te­rug as toe S­noek (Anoes­chka von Meck) nog hier plaas­lik ver­slag­ge­wer was, het ek al hier­oor na­vraag ge­doen. Die ant­woord was dood­een­vou­dig, “Ons kry op­drag om die ar­ti­kels in En­gels te skryf.”

Wat nou fi­naal die ka­meel se rug ge­breek het, was van­dees­week se op­mer­king van die re­dak­teur on­der­aan die ar­ti­kel “Zee­lie moor­de­naar kry 25 jaar”. “Ed no­te: Due to the ma­jo­ri­ty of t­he­se court pro­cee­dings and the en­ti­re jud­ge­ment and sen­ten­cing of the ca­se ha­ving been con­ducted in A­fri­kaans, the KPH thoug­ht it fit­ting to wri­te t­his ar­ti­cle in A­fri­kaans. We wel­co­me re­a­ders’ feed­back.” En dit, lie­we le­sers, is niks an­ders as ‘n ver­sko­ning aan En­gels­spre­ken­des dat hier­die ar­ti­kel nie ook in En­gels (soos byna al­le an­der be­rig­te oor A­fri­kaans­spre­ken­des) ge­skryf is nie! Al die hof­ver­rig­tin­ge van hier­die hoog­ge­regs­hof­moord­saak (van­af 17 Fe­bru­a­rie) was in A­fri­kaans, en moet ek by­voeg, goeie A­fri­kaans.

Nog ‘n re­de hoe­kom ek van me­ning is dat A­fri­kaans aan die ag­ter­speen suig, is die En­gel­se ver­ta­ling van ‘n le­sers­brief. Reg­tig? Geen En­gel­se be­rig of brief word ver­taal nie! Ver­der is daar ‘n hen­gel­be­rig wat ver­skaf is en ses A­fri­kaan­se ad­ver­ten­sies in. In Au­to­de­a­ler is ook twee A­fri­kaan­se be­rig­te ver­skaf. O, die ken­nis­ge­wing van die E­den­dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit is in drie ta­le en by “Lo­cal rates & deadlines” is ‘n A­fri­kaan­se ver­ta­ling.

Hoe­kom word A­fri­kaan­se le­sers en on­der­steu­ners van ‘n plaas­li­ke koe­rant ge­dwing om byna al­les in En­gels te lees? Net om­dat ons kan? Daar is baie wie se En­gels ook nie so goed is nie, maar dit word as van­self­spre­kend aan­vaar dat ons maar net te­vre­de daar­mee moet wees. Dit is twak, non­sens en on­sin! Ek is lus om, soos die 7de La­ners van ouds, te toi-toi met “Dis ons reg! Dis ons reg waar­voor ons veg!” Il­se S­choon­raad, Group E­di­tors al­ge­me­ne re­dak­teur ant­woord: Ge­ag­te me. S­net­ler

Baie dan­kie vir u brief. Knys­na-P­lett He­rald waar­deer u te­rug­voer en neem u me­ning ter har­te.

Knys­na-P­lett He­rald is tra­di­si­o­neel ‘n En­gel­se koe­rant aan­ge­sien so baie van die om­ge­wing se in­wo­ners swa­el­tjies is en om­dat dui­sen­de bui­te­land­se toe­ris­te ons prag­ti­ge kus­strook dwars­deur die jaar be­soek. Die Knys­na/P­lett/Sed­ge­field-a­rea het ook ‘n groot in­wo­ners­tal wat be­hal­we X­ho­sa en an­der A­fri­ka­ta­le, meest­al net En­gels mag­tig is. Wan­neer dit by die A­fri­ka­taal, A­fri­kaans kom, kan som­mi­ge van hier­die in­wo­ners dit wel ‘n bie­tjie praat, maar nie lees nie.

Tog is on­langs, on­der die re­dak­teur­skap van E­lai­ne King, ‘n be­sluit ge­neem om ook A­fri­kaan­se be­rig­te te plaas, juis uit re­spek vir die A­fri­kaan­se ge­meen­skap wat, soos u te­reg sê, byna al­mal En­gels mag­tig is.

Na die pla­sing van die A­fri­kaan­se ar­ti­kels het KPH ver­skeie bood­skap­pe ge­kry wat vra dat die be­rig­te in En­gels ver­taal moet word. Dit is hoe­kom me. King die bood­skap waar­na u ver­wys on­der die hof­be­rig ge­plaas het.

KPH be­plan om voort te gaan om be­rig­te in A­fri­kaans te plaas, ver­al as dit spe­si­fiek op die A­fri­kaans­spre­ken­de ge­meen­skap ge­fo­kus is en die mees­te raak.

Group E­di­tors poog om in al sy le­sers se be­hoef­tes te voor­sien, maar soos u kan sien in die brief van die En­gel­se le­ser hier­on­der, is dit ‘n moei­li­ke ba­lan­seer­toer­tjie wan­neer dit by A­fri­kaans en En­gels kom. Pat Nur­se, Knys­na:

I am gi­ving feed­back on your ar­ti­cle in to­day’s pa­per in A­fri­kaans. I do not un­der­stand A­fri­kaans ha­ving not been born and e­du­ca­ted in South A­fri­ca.

Ok, ha­ve all the de­tails in A­fri­kaans, but could you not put in a short syn­op­sis in En­g­lish as well, p­le­a­se?

Ma­ny thanks.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.