Teg­no-wenke

Dees­dae het ons al­mal die een of an­der de­vi­ce waar­son­der ons nie kan le­we nie, maar dit be­te­ken ook baie pro­ble­me en on­ge­luk­kies wat ons wê­reld op sy kop kan draai. ’n Paar ken­ners gee raad oor hoe om jou re­ke­naar en sel­foon tip-top te hou en som­mer ook ’

Kuier Combo - - Wenke -

Ek het kof­fie op my lap­top se key­bo­ard ge­mors

Kof­fie spe­si­fiek is ’n moei­li­ke ge­val, want dit ver­oor­saak ’n taai­heid selfs wan­neer dit on­mid­del­lik droog ge­maak word. S­ka­kel on­mid­del­lik jou lap­top af en haal die re­ke­naar se bat­te­ry uit. Vou die re­ke­naar so ver moont­lik oop en sit on­der­ste­bo op ’n hand­doek. Ver­hit van on­der met ’n haar­dro­ër op mak­si­mum spoed en mid­del­ma­ti­ge hit­te, be­weeg bo-oor die skoot­re­ke­naar heen en weer tot­dat al­le op­sig­te­li­ke kof­fie ver­damp het. As die sleu­tels taai is as jy daar­op druk, ge­bruik spuit­goed en haar­dro­ër tot­dat dit los­kom. Oor­tol­li­ge ge­bruik van hit­te kan ska­de doen, so wees ver­sig­tig! Et­tien­ne S­try­dom P­ho­ne­fix, Ve­ree­ni­ging

My re­ke­naar­skerm bly vol vuil mer­ke

Maak dit só skoon: Hal­we suur­le­moen, uit­ge­druk in ’n klein glas wa­ter. Vir ’n lekker reuk kan jy twee drup­pels tea tree oil ook in­sit. Meng saam. Maak ’n nu­we skot­tel­goed­lap­pie (nog nooit te­vo­re ge­bruik nie) nat met die meng­sel en druk die oor­tol­li­ge vloei­stof uit. Vee jou skerm met hier­die klam lap­pie af. Jo­han S­mith, IT spe­si­a­lis van I­tech Spe­ci­a­list Com­pu­ting, Van­der­bijl­park

My sel­foon het in die bad ge­val

Haal on­mid­del­lik die bat­te­ry uit die sel­foon. Dit sal die moont­lik­heid van ’n kort­slui­ting aan­sien­lik ver­min­der en in som­mi­ge ge­val­le kan wa­ter ver­oor­saak dat die bat­te­ry swel of selfs ont­plof. Hier­die stap is nie van toe­pas­sing op ge­se­ël­de sel­fo­ne nie. Sit die sel­foon op ’n hand­doek neer met die skerm na on­der op die hand­doek. Sit ’n haar­dro­ër op hoë spoed en mid­del­ma­ti­ge hit­te en waai bo oor die sel­foon on­ge­veer 5 mi­nu­te. Moe­nie te veel hit­te op die skerm of foon plaas nie en moe­nie die haar­dro­ër op een plek vir te lank hou nie. Droog die bat­te­ry af met die hand­doek en plaas mi­ni­ma­le hit­te met mak­si­mum wind op die bat­te­ry met die haar­dro­ër tot­dat hy droog is. Laat die sel­foon en bat­te­ry af­koel. Sit die bat­te­ry in die foon en s­ka­kel hom aan, as dit nie aan gaan nie, sit dit op char­ger en kyk of die

sel­foon dan aan­ska­kel. As dit ’n ge­se­ël­de toe­stel is en nie wil aan­ska­kel nie, pro­beer om die “vo­lu­me do­wn” en “power but­ton” saam in te hou vir so 10 se­kon­des. Et­tien­ne S­try­dom, P­ho­ne­fix, Ve­ree­ni­ging

Hoe kan ek my sel­foon se char­ger ca­ble be­skerm?

’n Ou­li­ke i­dee is om ’n Le­go-man­ne­tjie op die ta­fel se hoek vas te plak, en dan die ka­bel in sy han­de te plaas. Dan sal dit meer ge­or­ga­ni­seerd lyk en nie op die grond lê nie. Et­tien­ne S­try­dom, P­ho­ne­fix, Ve­ree­ni­ging Ri­a­net­te Lei­bo­witz, be­stu­ren­de di­rek­teur van Sa­veTNet Cy­ber Sa­fe­ty gee die vol­gen­de raad:

Hoe kan ek da­ta be­spaar op my sel­foon?

Van die apps wat ons ge­bruik, het “lig­ter” weer­ga­wes wat jy kan oor­weeg om da­ta te be­spaar. By­voor­beeld Fa­ce­book Li­te ge­bruik min­der da­ta en werk op al­le An­droid-fo­ne. Dit is ont­werp om op 2G-net­wer­ke en om­ge­wings met sta­di­ge spoed kon­nek­sies te werk. Kies die beste da­ta­pak­ket vir jou be­hoef­tes – daar is ver­skeie op­sies be­skik­baar. Dink na oor waar­voor jy jou da­ta ge­bruik en stel ’n be­per­king op jou da­ta­li­miet so­dat jy nie ’n aar­di­ge ver­ras­sing kry aan die ein­de van die maand nie. Doen jou up­da­tes van apps oor gra­tis wi-fi in plaas van by die huis of ou­to­ma­ties. Ver­an­der jou set­tings vir W­hat­sApp en e-pos om nie ou­to­ma­ties fo­to’s en an­der ma­te­ri­aal af te laai en oop te maak nie. Só kan jy kies wat en waneeer jy af­laai.

Hoe kan ek my in­ter­net vei­lig hou vir my kin­ders?

Stel die no­di­ge se­ku­ri­teit in plek op die toe­stel wat jou kind ge­bruik. Baie fo­ne het “kids mo­de” of ver­stel­lings wat hul­le sal keer om die mees­te van die be­perk­te web­tuis­tes te be­soek. Vir kin­ders on­der 13 kan ou­ers die YouTu­be app vir kin­ders ge­bruik (YouTu­be Kids), en dit kan in plaas van die nor­ma­le een ge­bruik word. Kyk na ou­der­doms­be­per­kings van die apps wat jou kin­ders ge­bruik en wees al­tyd be­trok­ke om te kan sien in­dien daar vreem­de­lin­ge kon­tak maak of as hul­le die ver­keer­de bloot­stel­ling kry. Stel re­a­lis­tie­se ge­sins­re­ëls in vir al­mal om vei­li­ger op die in­ter­net te wees en om ge­noeg fa­mi­lie­tyd saam te ge­niet. Jy kan ook “pa­ren­tal con­t­rol” sag­te­wa­re op fo­ne en re­ke­naars in­stal­leer. As ons nou nog meer teg­nies wil raak, kan jy ook “log­ging” op jou wifi rou­ter ak­ti­veer (as die funk­sie be­skik­baar is). Daar sal jy dan kan sien wat­ter web­blaaie be­soek word en dit met die kin­ders be­spreek. As jou kin­ders slim ge­noeg is, sal hul­le van VPN of proxy net­werk­kon­nek­sies ge­bruik maak om jou te flous, maar dit kan ook op die wifi rou­ter ge­blok word. Be­heer die ou­der­dom en bloot­stel­ling in S­ho­w­max en Netflix deur ver­skil­len­de pro­fie­le op te stel – maar weer­eens, be­spreek dit met die he­le fa­mi­lie so­dat hul­le ver­staan waar­om dit be­perk is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.