DIE STERRE VOORSPEL JOU VRUGBAARHEID

Kuier - - Speletjies -

baie paar­tjies het nie pro­ble­me om s­wan­ger te raak nie, maar daar is ook tal­le vroue én mans wat suk­kel met on­vrug­baar­heid.

Dit kan ’n baie hart­seer en eensame pad wees, ver­al as bei­de ge­sond en fiks voor­kom, maar dan skuil daar ’n on­der­lig­gen­de me­die­se pro­bleem wat hul­le ver­hoed om s­wan­ger te raak.

Vol­gens na­vor­sing raak dié ver­skyn­sel een uit elke ses paar­tjies.

Maar al het jy en jou maat al ver­skeie si­klus­se van in vi­tro-be­vrug­ting (IVF) en ar­ti­fi­ci­al in­se­mi­na­ti­on (AI) pro­beer wat on­suk­ses­vol was, is al­le hoop nie ver­lo­re nie.

Die as­tro­loog en fertiliteit-spe­si­a­lis Ni­co­la S­muts All­sop, het on­langs ’n app, fer­ti­li­ty­as­tro­lo­gy, ont­wik­kel wat jou vrug­ba­re pe­ri­o­des bin­ne mi­nu­te kan be­paal. Sy ver­dui­de­lik dié app, ’n eer­ste in sy soort ter wê­reld, i­den­ti­fi­seer da­de­lik drie spe­si­fie­ke da­tums of vrug­ba­re pe­ri­o­des wat moont­lik die mees ge­skik­te tyd vir be­vrug­ting kan wees. Sy sê wan­neer jy dié fer­ti­li­ty­as­tro­lo­gy-app af­laai en ’n vra­e­lys met jul on­der­skeie me­die­se in­lig­ting vol­tooi het, gee dit vir jou pre­sie­se da­tums waar­op ’n paar­tjie die beste kans staan om moont­lik s­wan­ger te raak.

All­sop, wat al 17 jaar on­der­vin­ding met fer­ti­li­teitkwes­sies het, ver­dui­de­lik dat dit al­les oor tyds­be­re­ke­ning en si­klus­se gaan en dat jy die reg­te tyd moet be­paal om vir ’n ba­ba te pro­beer, het­sy nor­maal of deur ’n vrug­baar­heids­be­han­de­ling. Sy meen die app is ver­al ’n hulp­mid­del vir dok­ters en ei­er­sken­kers om te be­paal wan­neer om be­han­de­ling toe te dien.

Ty­dens die be­kend­stel­ling van die app, het tal­le paar­tjies ge­tui­e­nis ge­le­wer oor haar metode – om as­tro­lo­gie en fertiliteit te kom­bi­neer. On­der hul­le was paar­tjies met twee­lin­ge én selfs drie­lin­ge, wat dié ou­ers glo deur All­sop se raad en lei­ding moont­lik ge­maak is. All­sop meen baie paar­tjies wat suk­kel om s­wan­ger te word, ver­val in i­so­la­sie en dus bring haar app nu­we hoop. Sy er­ken dat baie men­se aan­vank­lik skep­ties is oor haar metode en dat sterre voorspel ge­woon­lik net vir ver­maak is, maar des­pe­raat­heid laat men­se baie din­ge pro­beer.“Baie paar­tjies spog nou met prag­ti­ge ge­sin­ne, dank­sy my metode. Ont­hou, tyds­be­re­ke­ning is al­les!” * Die fer­ti­li­ty­as­tro­lo­gy-app kos so­wat R174 en is be­skik­baar vir do­wn­lo­ad van iTu­nes en Goog­lePlay.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.