Jou kind:

Raad vir pa’s met ’n gay seun

Kuier - - Inhound - DEUR Tar­ren-Lee Ha­bel­gaarn

Baie mans droom van die dag wan­neer hul­le die pa van ’n seun­tjie sal word. Hul­le voel hul­le sal dan ie­mand hê vir wie hul­le kan leer hoe om vis te vang, te braai of rug­by te speel. Nog voor ge­boor­te kan som­mi­ge pa’s groot dro­me be­gin droom vir hul klein­goed en daar­om kan dit juis baie moei­lik vir ’n pa wees as hul­le uit­vind hul seun is gay.

Vol­gens ken­ners ge­beur dit al hoe meer dat kin­ders op ’n jon­ger ou­der­dom vir hul ou­ers ver­tel dat hul­le as gay i­den­ti­fi­seer.

Voor­heen was dit meer al­ge­meen dat men­se die feit dat hul­le gay is, ge­heim ge­hou en nooit hul fa­mi­lie ver­tel het nie.

Dit bly ’n groot stap vir ie­mand om aan hul vrien­de en fa­mi­lie te er­ken hul­le is gay. Som­mi­ge kin­ders is bang hul­le word ont­erf, an­der is weer bang hul­le word ge­boe­lie en som­mi­ge is bang dit sal hul ver­hou­ding met hul ge­lief­des ver­an­der.

Dit kan ’n groot skok vir al die be­trok­ke­nes wees wan­neer ie­mand wat as gay i­den­ti­fi­seer, be­sluit om hul fa­mi­lie in hul ver­troue te neem en dit verg baie moed om­dat hul­le nie weet hoe hul ge­lief­des gaan re­a­geer nie.

Dis eg­ter be­lang­rik om te ont­hou die per­soon bly steeds die­self­de mens. As hul ou­ers by­voor­beeld meer as een seun het, wil hul­le nes die an­der be­han­del word.

Tog, sê Ja­ni­ne Kil­li­an, ’n siel­kun­di­ge van So­mer­set-Wes, is dit ’n nor­ma­le re­ak­sie vir ou­ers om be­kom­merd te wees, hul­self te bla­meer en te won­der hoe dit hul kind se le­we vo­ren­toe gaan raak.

Maar net om­dat dít ’n ou­er se eer­ste re­ak­sie is, be­te­ken dit nie dat die ver­hou­ding tus­sen ou­er en kind moet ver­an­der of ska­de ly nie.

Moet ge­woond raak

Ja­ni­ne meen vir ’n pa is dit soms ’n groot skok en iets om aan ge­woond te raak,

Met my eie seun is ons baie rof, maar om­dat e knie vir my stief­seun on­ge­mak­lik wou laat voel nie, het dit soms ge­lyk as­of e knie vir hom die­self­de aan­dag as my seun gee nie. JOHAN ARENDSE

maar nie om­dat hul­le nie hul kind lief­het nie, eer­der om­dat hul­le nie se­ker is oor hoe hul­le moet re­a­geer nie. Sy sê die bes­te ma­nier vir ’n pa om te re­a­geer, is om jou kind daar­van te ver­se­ker dat jy lief is vir hom en eers uit te vind hoe dit die kind raak.

“Die waar­heid is dat dit steeds die­self­de kind vir wie jy lief is as voor hul­le jou ver­tel het. Al wat ver­an­der is dat hul­le nie nood­wen­dig die maat gaan kies wat jy ge­dink het nie. Dit is ’n goeie be­gin­punt as jy met jou kind bui­te die huis kan ge­sels en uit­vind wat gay vir hul­le be­te­ken,”sê sy.

“Vir die mees­te seuns be­te­ken dit dat hul­le aan­ge­trok­ke is tot mans en nie vroue nie. Som­mi­ge mans se styl is meer‘vrou­lik’, ter­wyl an­der gays weer heel­te­mal‘man­lik’ is. Baie pa’s is bang dat men­se hul kin­ders ‘mof­fies’gaan noem of dat hul­le die an­der man in die huis gaan ver­loor wan­neer ’n seun gay is, maar dit hoef nie te die ge­val te wees nie.”

Ja­ni­ne sê wan­neer ’n pa eers weet hoe­kom sy seun as gay i­den­ti­fi­seer, sal dit mak­li­ker wees om hul­le te ver­staan. Dik­wels hou hul­le steeds van die­self­de goed (soos rug­by en braai) en is daar min in die ver­hou­ding wat sal ver­an­der. Hul­le gaan steeds die fa­mi­lie se van oor­dra en dit raak al hoe mak­li­ker vir gay-paar­tjies om kin­ders te hê. Dit is dik­wels die e­mo­si­o­ne­le ge­deel­te waar­mee hul­le on­der­steu­ning no­dig het.

Johan Arendse (45) van Pa­row in Kaap­stad sê toe hy met sy twee­de vrou trou, het hy reeds twee kin­ders ge­had en sy vrou ’n seun. Toe hul­le be­gin uit­gaan, was die kin­ders al­mal tie­ners en was hy ver­baas toe hy uit­vind sy stief­seun is gay.

Sy seun is twee jaar jon­ger as sy stief­seun en dit was vir hom ’n aan­pas­sing om met sy stief­seun ’n ver­hou­ding te bou.

“Ek moes baie tyd en moei­te in­sit om ons ver­hou­ding te laat werk. Ek het niks teen men­se wat gay is nie, die He­re het ons al­mal die­self­de ge­maak en het ons die­self­de lief, maar ter­wyl my seun mal is sport, vis­vang en row­we ak­ti­wi­tei­te, was dit nie iets waar­in my stief­seun be­lang ge­stel het nie,”sê hy.

“My stief­seun is ook baie meer sen­si­tief, so ek moes al­tyd dink oor hoe ek hom han­teer en hoe ek met hom praat. Met my eie seun is ons baie rof, maar om­dat ek nie my stief­seun on­ge­mak­lik wou laat voel nie, het dit soms ge­lyk as­of ek nie vir hom die­self­de aan­dag as my seun gee nie.”

Dit het voor­ge­kom as­of Johan meer te­rug­ge­trok­ke met sy stief­seun was, maar eint­lik wou hy hom net nie on­ge­mak­lik laat voel nie. Johan meen eers toe hy vir ’n dag weg­gaan met sy stief­seun en reg­tig met hom ge­sels het, het hy be­ter be­grip ge­had en hy het uit­ge­vind dat hy nie reg­tig sy stief­seun an­ders as sy seun hoef te be­han­del nie.

Johan sê hy het ag­ter­ge­kom sy stief­seun was steeds baie man­lik en dat hy ook oor baie van die­self­de din­ge soos sy seun won­der, die e­nig­ste ding waar­oor hul­le nie saam kon ge­sels het nie was mans, ver­tel Johan grap­pe­rig.

“Ek het aan hom ver­dui­de­lik dat ek nie baie van hulp vir hom sou wees nie, maar dat ek vir hom kan raad gee oor sy ge­voe­lens en hoe om dit te han­teer. Of dit nou ’n man of ’n vrou is, ver­hou­dings werk nog die­self­de en hoe dit jou laat voel bly ook die­self­de,”sê hy.

“Ek moes net ’n bie­tjie gaan leer oor hoe om vir hom raad te gee wan­neer dit by in­tie­me ver­hou­dings kom en hoe om aan hom te ver­dui­de­lik dat hy nie hom­self aan men­se se ne­ga­tie­we hou­dings moet steur nie. Maar ook dat hy met ons moet praat as ie­mand hom af­knou.”

Moei­lik aan die be­gin

Op sy beurt sê Anthony So­lo­mans (54) van Her­ma­nus in die Wes-Kaap dit was vir hom ook moei­lik aan die be­gin om vir sy 20-ja­ri­ge seun advies te gee wan­neer dit by ver­hou­dings kom.

Dit was vir hom ’n bie­tjie vreemd, want hy was nie se­ker of dit die­self­de met mans as met vroue werk nie. Hoe charm jy ’n man en waar­mee kan jy hul­le be­ïn­druk?

Hy sê dit mag soos klein sim­pel goed klink, maar dit is din­ge waar­mee ’n pa suk­kel.“Dit is lek­ker vir ’n pa om ty­dens sul­ke ge­sel­sies oor ver­hou­dings te bond, so ek wou se­ker maak ons kan nog oor sul­ke din­ge ge­sels,”sê hy.

“Ek het ook ge­leer dat el­ke kind an­ders is en ’n mens eint­lik net na jou kind moet luis­ter. Hul­le weet dik­wels meer as jy, maar ek en my vrou het ook se­ker ge­maak dat ons ’n bie­tjie ken­nis het van die on­der­werp. Natuurlik was ons aan die be­gin bang en ge­skok, maar dit bly jou kind en dit was vir ons be­lang­rik om aan hom te ver­dui­de­lik daar is niks ver­keerd met hom nie.”

Den­ver Dunn, stig­ter van ’n ga­yon­der­steu­nings­groep in Jo­han­nes­burg, sê men­se ver­staan nie dat gay-seuns die­self­de soos e­ni­ge an­der seun be­han­del wil word nie.

“Hul­le wil ook ’n sterk ver­hou­ding met hul pa hê en soms kos dit net ’n bie­tjie praat oor wat hul­le kan saam doen en waar­mee hul­le hulp no­dig het. Maar net om­dat ’n seun nie van sport of row­we ak­ti­wi­tei­te hou nie, be­te­ken dit nie hul­le is gay nie. Daar is baie seuns wat nie gay is nie en ook nie saam met hul pa wil vis­vang of sport doen nie. Dit hang al­les van per­soon­lik­heid af.”

Hy sê kin­ders ken nie al die an­woor­de nie, hul­le weet net hoe hul­le voel en die mees­te van die tyd het hul­le ook vrae – ver­al wan­neer hul­le jonk is.

“Dit is hoe­kom dit be­lang­rik is dat ou­ers hul­self op­voed en ’n bie­tjie gaan uit­vind oor wat dit be­te­ken as ie­mand gay is en hoe om hul kind te help ver­staan wat dit is wat hul­le voel.

“Soms sal die kind by die ou­er wil weet hoe­kom hul­le van mans hou en an­ders seuns van mei­sies hou en dan is dit be­lang­rik dat ou­ers hul on­der­steu­ning wys en iets po­si­tief het om vir die kin­ders te sê,” ver­dui­de­lik Den­ver.

Hy voeg ook by as ou­ers nie ge­mak­lik daar­mee voel nie of nie iets po­si­tief kan sê nie, hul­le hul kind ver­kies­lik na ’n on­der­steu­nings­groep of ie­mand an­ders s­tuur wat vir hul­le raad kan gee en ge­rus kan stel.

Die be­lang­rik­ste is dat die kind nie voel die ou­ers het hul­le min­der lief of daar iets ver­keerd is met hul­le nie. Be­han­del die kind die­self­de en laat hul­le jou lei.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.