OK­TO­BER- WEN­NER

Kuier - - Kuierhoekie -

FRANCIS DREYER, NELSPRUIT

Wan­neer­ven­sters­en­spie­ëls­sk oon­ge­maak­word,ge­bruik­ou­t ee.­Dié­met ode­laat­nie­net­die­glas­blink­nie,­maar­hou­ook­die­vlieë­w eg. Francis wen ’n ge­skenk­be­wys van Mam­bo’s. Ont­hou­om­ook­jou­w enk­in­t e­stuur.­Jy­kan­ook­een­van­die­ge­luk ki­ge­wenners­wees!

TIP:

Al­het­dit­nou­lek ker­in­die­K aap­ge­re­ën,­moet­ons­st eeds­wa­ter­be­spaar­so­da­tDay­Ze­ro­nie­w eer­dreig­nie.­Be­spaar­wat er­met­M am­bo’s­se­La y­Flat­Ho­se.­Heg­dit­aan­jou­geut e­en­dr ein­py­pe­en­lei­wat er­na­jou­sw em­bad­en­t enk.­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.