VRAAG: Om wat­ter stad se mu­re het die Is­rae­lie­te vir se­we dae ge­stap?

Kuier - - Bybel-blokraai -

SKRYF SÓ IN: Vul die By­bel-blo­kraai kor­rek in, skryf die let­ters in die kleur­blok­ke neer en ge­bruik dit om die ant­woord te ont­ra­fel. W­hat­sApp die woord “KUI­ER” ge­volg deur jou ant­woord, naam en plek, as­ook By­bel-blo­kraai­nom­mer na 0607840589 voor 5 De­sem­ber 2018. Die op­los­sing ver­skyn in die uit­ga­we van 9 Ja­nu­a­rie 2019.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.