Da­te ra­pe: ­Ma­ver­werk­trau­ma­ná­v er­krag­ting

So ver­sig­tig soos wat sy was, is sy steeds be­dwelm met ’n da­te ra­pedwelm en ver­krag. Maar dis weer­eens ’n be­wys dat ’n mens nooit te ver­sig­tig kan wees nie.

Kuier - - Die Span - DEUR CHRISLYNN SIAS

“Uit wat­ter ge­bro­ke plek­ke moet hul­le nie kom om iets só wreed en on­mens­lik aan ’ n an­der te doen nie. Mag God hul sie­le ge­na­dig wees.”

Dít is al wat Tershia Snyders (28) van Pe­li­can Park in Kaap­stad die mens of men­se toe­wens wat haar na be­we­ring laas­maand in ’n nag­klub in die Moe­der­stad met ’n da­te ra­pe d­rug be­dwelm, ont­voer en ver­krag het.

Maar die erg­ste is dat die dwelm die groot­ste deel van haar ge­heue van die voor­val uit­ge­wis het. Wat pre­sies met haar ge­beur het na­dat sy ’ n dran­kie wat ’n kel­ner vir haar ge­bring het, ge­drink het, is ’ n ab­so­lu­te blank spa­ce. Dis am­per soos ’n fi­le wat van ’ n me­mo­ry stick de­le­te is.

Her­in­ne­rin­ge aan daar­die aand, dié wat sy nog het, spoel weer soos ’n em- mer ys­koue wa­ter oor Tershia en sy gril ef­fens aan die ge­dag­te van die gru­wel­daad wat teen­oor haar ge­pleeg is. “Ek sou nooit in my wild­ste dro­me kon dink dat ék, ’n sterk en ver­ant­woor­de­li­ke vrou, ’n slag­of­fer sou wees van ’n da­te ra­pedwelm in ’n klub nie. Ek weet van en ken men­se wat al deur dié dwelms ge­raak is en het ge­dink ek neem al­le voor­sorg­maat­re­ëls. Die mis­da­di­gers is eg­ter slim­mer en slink­ser, maar hoe dit ook al sy, nie­mand het die reg om ie­mand an­ders so ’n groot on­reg aan te doen nie.”

KRAGTIG EN GE­VAAR­LIK

Juis om­dat haar pa ’n po­li­sie­man is en haar be­dag ge­maak het op die ge­va­re vir vroue, was sy nog al­tyd ver­sig­tig. Maar toe word sy ’n slag­of­fer van da­te ra­pe, waar die ver­meen­de ver­krag­ter(s), dwelms ge­bruik om hul slag­of­fers te laat “uit­pass” en dan hul vies­li­ke daad te pleeg.

Vol­gens www.wo­mens­he­alth.gov is da­te ra­pe-dwelms glo kragtig en ge­vaar­lik en kan dit in jou dran­kie ge­glip word wan­neer jy nie kyk nie of toi­let toe gaan. Dit het dik­wels geen kleur, reuk of smaak nie, so jy weet nie wan­neer of hoe jy be­dwelm word nie. Die uit­wer­king van die dwelms kan jou swak, ver­ward en selfs flou maak. As jy be­dwelm word of is, sal jy waar­skyn­lik nie kan ont­hou wat met jou ge­beur het ge­du­ren­de jou be­dwelm­de toe­stand nie. Die mid­dels staan ook be­kend as “klub d­rugs” om­dat per­pe­tra­tors ge­neig is om dit by dans­klubs, kon­ser­te en fees­te te ge­bruik. Die drie al­ge­meen­ste da­te ra­pe-dwelms is Ro­hyp­nol, GHB (wat kort is vir gam­ma hyd­roxy­bu­ty­ric) en ook Ke­ta­mi­ne.

Kui­er het sta­tis­tie­ke oor da­te ra­pe en

hoe al­ge­meen hier­die ti­pe ver­krag­ting is by die po­li­sie pro­beer kry, maar hul­le het teen druk­tyd nog nie op na­vrae ge­re­a­geer nie.

Tershia weet nie pre­sies waar­mee sy be­dwelm is nie, maar sy ont­hou wel toe sy by­kom in ’n vriend se huis en nie kon ont­hou wat met haar ge­beur het na­dat sy ’n dran­kie in ’n Kaap­se nag­klub ge­drink het nie, het sy “vuil” ge­voel. Tershia, so ge­trau­ma­ti­seerd soos sy was, het die saak by die po­li­sie aan­ge­meld en in­drin­gen­de toet­se on­der­gaan, waar­van een ’n va­gi­na­le swab was. Tershia sê sy het daar die be­ves­ti­ging ge­kry dat sy wel ver­krag is en dwelms is ook in haar stel­sel ge­vind.

Net­so moe­dig soos wat sy daar­die tyd was, is sy nou ook moe­dig deur haar sto­rie vir Kui­er te ver­tel, son­der om te ver­soek dat ons haar i­den­ti­teit weer­hou.

“Ek het be­sluit om die ne­ga­tie­we ding te vat en dit op sy kop te draai. As ’ n ma van twee mei­sie­kin­ders wil ek nooit hê my kin­ders moet be­dreig voel nie. Ek wil nooit hê hul­le moet skaam kry oor die feit dat hul ma ver­krag is nie. Nooit nie,” sê sy vu­rig. En gaan dan voort: “Dis nie iets wat ek on­der die mat gaan vee nie. Geen vrou vra om ver­krag te word nie. Dis ’ n gru-mis­daad wat al so­veel le­wens ver­woes het. Ek gaan nie toe­laat dat die wreed­heid van an­der my in vrees laat le­we nie. Ook hier­deur sal ek kom. S­ter­ker as van­te­vo­re.”

En dis wan­neer Tershia haar nag­mer­rie in die on­der­houd be­gin her­leef dat jy ag­ter­kom pre­sies hoe sterk sy reg­tig is. Sy skram nie weg van e­ni­ge on­ge­mak­li­ke de­tail en vir die groot­ste deel van die on­der­houd is sy in be­heer van haar e­mo­sies. Wan­neer Tershia nou te­rug­kyk op daar­die spe­si­fie­ke Saterdag, ont­hou sy vreem­de din­ge wat vroe­ër daar­die dag ge­beur het. Ag­ter­na het sy ge­won­der of al­les wat daar­die dag uit plek was, maar nie net ’n te­ken was dat iets gróót daar­die aand sou skeef­loop nie . . .

DIE BE­GIN VAN AL­LES

“Dit was een van my kol­le­gas se 40ste ver­jaar­dag en ek het be­sluit om twee van my vrien­de, Brad­ley* en Na­di­ne*, saam te neem. Ter­wyl ek op pad was om Na­di­ne te gaan op­tel, het ek gaan staan son­der pe­trol. ’n An­der vriend het my kom help en ons is toe weer vort. Ons het ver­der ge­ry en skie­lik het die bon­net van die voer­tuig oop­ge­skiet. Ge­woon­lik sou dié ti­pe ding my af­sit, maar nie daai dag nie, nee.” Sy lag sag­gies en wrang. “As ek maar net toe ge­weet het wat ek nou weet . . .”

(Tershia se vrien­de se reg­te na­me

Ek sou nooit in my wild­ste dro­me kon dink dat ék, ’n sterk en ver­ant­woor­de­li­ke vrou, ’n slag­of­fer sou wees van ’n da­te ra­pe-dwelm in ’n klub nie. TERSHIA SNYDERS

HOOFFOTO: Tershia Snyders is be­dwelm, ont­voer en ver­krag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.