Way­de van Nie­kerk: ­Sy ­ pad­tot­her­stel

Hoe­wel hy vir ’n tyd lank be­seer was, is Way­de ge­reed om weer die at­le­tiek­baan aan te durf. En tus­sen­deur ge­niet hy dit net om tyd saam met sy vrou en fa­mi­lie deur te bring.

Kuier - - Die Span - DEUR JODY HEN­DRICKS

Hy is ons land se goue seun en al het ons hom meer as 18 maan­de laas op die baan ge­sien, hou Suid-A­fri­ka­ners a­sem op vir wan­neer hy weer die wê­reld aan die brand gaan hard­loop.

Dié boor­ling van Kraai­fon­tein in die noor­de­li­ke voor­ste­de van Kaap­stad, is trots Suid-A­fri­kaans en om die groen en goud by in­ter­na­si­o­na­le at­le­tiek-by­een­koms­te te dra, bly vir hom ’ n groot voor­reg. Wie sal ooit daai glo­rie­ry­ke oom­blik ver­geet toe Way­de in 2016 lag-lag on­der die res van die deel­ne­mers by die O­lim­pie­se S­pe­le in Rio De Ja­nei­ro, Bra­si­lië, uit­ge­hard­loop het?

Hy het eg­ter voor ’ n groot te­rug­slag te staan ge­kom wat die he­le land laat skrik het.

Way­de is ’n groot rug­by­lief­heb­ber en het in Ok­to­ber 2017 in ’ n voor­wed­stryd vir die S­pring­bok­ke se krag­me­ting teen die All Blacks op Nu­we­land in Kaap­stad ’n erns­ti­ge knie­be­se­ring in ’ n tou­chrug­by­wed­stryd op­ge­doen. Dit was ’ n groot te­rug­slag vir Suid-A­fri­ka se groot sport fans, want dit het be­te­ken dat Way­de nie met sy span­maats Suid-A­fri­ka van­jaar by die S­ta­te­bond­spe­le en an­der in­ter­na­si­o­na­le at­le­tiek­by­een­koms­te kon ver­teen­woor­dig nie.

OORKOM BE­SE­RING

Ná sy be­se­ring in 2017 moes hy ve­le be­soe­ke aan dok­ters en spe­si­a­lis­te reg­oor die wê­reld af­lê. Hy het ’n o­pe­ra­sie in A­me­ri­ka on­der­gaan en daar­na sy her­stel­pro­ses in Suid-A­fri­ka en Doha, Qa­tar, voort­ge­sit. Way­de het sy re­ha­bi­li­ta­sie­pro­ses on­der die wa­ken­de oog van die wê­reld­be­ken­de dr. Lou­is Holtz­hau­sen be­gin. Dr. Holtz­hau­sen is ’n voor­ma­li­ge span­dok­ter vir Suid-A­fri­ka en ken dus vir Way­de baie goed.

Way­de sê: “Dr. Holtz­hau­sen het my on­der sy vlerk ge­neem en ge­sê dat al­les reg sal kom en dat ek weer sal kan hard­loop. Sy ge­rus­stel­ling het baie vir my be­te­ken.”

Way­de is nou be­sig met die laas­te ron­de van sy re­ha­bi­li­ta­sie­pro­ses en gaan bin­ne­kort weer ’n spe­si­a­lis in Doha sien om te hoor wan­neer hy weer sy spi­kes kan aan­trek om sy land op die hoog­ste vlak te ver­teen­woor­dig.

Hoe­wel sy an­te­ri­or kruis­liga­ment­be­se-

ring in sy knie baie erns­tig was, was daar nie vir een oom­blik twy­fel by die 26-ja­ri­ge spoed­vraat dat dit nie die ein­de van sy loop­baan sou wees nie. Hy wou net her­stel en is nou meer as ooit vas­be­slo­te om weer aan at­le­tiek­by­een­koms­te deel te neem en ook sy tye te ver­be­ter.

“Ek wil nou net die be­se­ring ag­ter my sit en weer op die baan kom. Ge­du­ren­de my tyd op die kant­lyn, kon ek my loop­baan en die i­tems waar­in ek deel­neem her­e­va­lu­eer en ook be­plan hoe om my ver­to­ning te ver­be­ter. Ek hard­loop al­reeds ’ n maand vol­uit en ek en my af­rig­ter, tan­nie Ans Bo­tha, is be­sig met be­plan­ning vir die pad vo­ren­toe,” ver­tel hy.

Hoe­wel Way­de die S­ta­te­bond­spe­le in Aus­tra­lië weens sy be­se­ring mis­ge­loop het, is hy trots op wat sy land­ge­no­te daar ver­mag het. “My in­ge­steld­heid was nie om kwaad te wees om­dat ek nie aan die S­pe­le kon deel­neem nie. Ek het eer­der op die suk­ses van my land­ge­no­te ge­fo­kus. Ek was baie trots op die 37 me­dal­jes wat hul­le huis toe ge­bring het.”

Ge­du­ren­de sy tyd op die kant­lyn re­ken Way­de hy het baie les­se ge­leer, maar dat dit ook vir hom ’n tyd was om op din­ge an­ders as at­le­tiek te fo­kus. Hy het ook sy ge­lief­des en on­der­steu­ners be­dank vir hul on­der­steu­ning en ge­duld ge­du­ren­de sy be­se­ring.

Op ’ n per­soon­li­ke vlak het sy le­we net voor­uit­ge­gaan, want op 27 Ok­to­ber 2017 het Way­de met die lief­de van sy le­we, C­he­sney Camp­bell, ge­trou.

Way­de re­ken dat die be­se­ring dalk ’ n be­dek­te se­ën was. Hy en C­he­sney (25) is kort ná sy be­se­ring ge­troud. “As ge­volg van my be­se­ring hoef ek nie baie ge­reis het nie. Ek kon dus vir ’ n groot ge­deel­te van ons eer­ste hu­we­liks­jaar baie meer tyd met haar span­deer,” ver­tel hy.

C­he­sney en Way­de het me­kaar as stu­den­te in Bloem­fon­tein ont­moet en dit is ook waar sy dees­dae as so­si­o­loog werk.

SIEN UIT NA FEES­TYD

Way­de sê C­he­sney se on­der­steu­ning het ge­wel­dig baie vir hom be­te­ken. “Om met haar ge­troud te wees, is ’n u­nie­ke er­va­ring en een wat vir my as per­soon laat ont­wik­kel en ver­be­ter het. Selfs voor ons ge­troud was, was sy al­tyd daar vir my en het sy my loop­baan on­der­steun. Sy mo­ti­veer my ook as ek on­ge­luk­kig of moeg is. Sy is my rots en ek is reg­tig ge­se­ënd om haar in my le­we te hê.”

Way­de be­klem­toon ook dat dit vir hom be­lang­rik is om ’n goeie ba­lans tus­sen sy pri­vaat le­we en dié van sport­ster en at­leet te hê. Tus­sen die her­stel­pro­ses en ge­trou­de le­we kon hy ook aan bor­ge se ver­eis­tes vol­doen en tyd met sy fa­mi­lie span­deer.

Sy neef, C­heslin Kol­be, het juis vroe­ër van­jaar sy de­buut vir die S­pring­bok­ke ge­maak. Way­de sê hul­le het ’n baie noue band. “Toe ek hoor hy is in die groep het ek hom net ge­luk­ge­wens, maar toe hy in die wed­stryd vir die krag­me­ting teen die All Blacks ge­kies is, het die op­win­ding eers be­gin. Ver­al om­dat dit teen die All Blacks was – ’n span wat ons as kin­ders ge­volg het en mal was oor die ti­pe spel waar­mee hul­le vo­ren­dag ge­kom het. Toe C­heslin sy drie gaan druk het, was ek bui­te my­self van op­ge­won­den­heid. Ek het al­tyd ge­weet hy is goed ge­noeg om op die hoog­ste vlak te speel. Ek is bly vir dit wat hy so­ver be­reik het en ek glo hy het ’n blink toe­koms in die S­pring­bok­trui.”

Met 2018 wat nou ein­de se kant toe staan, sê Way­de hy gaan die ko­men­de fees­tyd met sy fa­mi­lie span­deer.

“Se­dert ek in 2015 die eer­ste keer wê­reld­kam­pi­oen ge­word het, kon ek nie ge­reeld Kers­fees by die huis wees en my fa­mi­lie sien nie. Maar hier­die jaar gaan ek dit be­slis doen en so­veel tyd moont­lik met my fa­mi­lie en vrien­de span­deer en ook hier va­kan­sie hou.”

Way­de en sy fa­mi­lie bly in Bloem­fon­tein en dit is ook hier waar hy en sy af­rig­ter, tan­nie Ans, be­sig is om hom be­se­ring­vry en fiks te kry – ge­reed om weer wê­reldat­le­tiek te oor­heers.

Sy bood­skap aan Kui­er- le­sers is: “Om ’n ge­se­ën­de Kers­fees te hê en die jaar goed af te ein­dig en wan­neer dit aan­breek, die bes­te van 2019 te maak.”

Maar wat kan ons in 2019 van Way­de van Nie­kerk ver­wag? “Al­les hang af van wat bin­ne­kort in Doha gaan ge­beur. In­dien ek daar goeie nuus kry, sal ons ’n da­tum vir my te­rug­keer na die at­le­tiek­baan be­kend maak. Ek wil nie nou al ’n da­tum gee nie, want dit sal on­no­di­ge ver­wag­ting en druk op my en my span plaas. Vir nou wil ek eers net vol­ko­me her­stel en die fees­tyd met my ge­lief­des ge­niet.”

HOOFFOTO: Way­de van Nie­kerk vind bin­ne­krot uit wan­neer hy weer op die hoog­ste vlak kan be­gin deel­neem.

BO EN REGS: Way­de en C­he­sney het ver­le­de jaar ’n pri­vaat troue ge­had met hul naas­te vrien­de en fa­mi­lie.

Way­de werk hard om weer fiks te word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.