Kers­kos uit die boe­ke

Die boe­re­kos­kul­tuur is oor die ja­re deur ver­skeie le­gen­da­rie­se kos­ken­ners ge­vorm. Die na­me van die kook­boek­skry­wers E.J. Di­jk­man, C. Lou­is Lei­poldt en S.J.A. de Vil­liers sal vir e­wig si­no­miem wees met ons koser­fe­nis. Sit aan vir Ker­se­tes saam­ge­stel met re

Landbou Boerekos - - Inhoud -

Teks en sti­le­ring: A­RI­NA DU P­LES­SIS Fo­to’s: MY­BURGH DU P­LES­SIS Re­sep­te uit: Eet saam met Lei­poldt deur Pe­ter Velds­man, 1980, Ta­fel­berg; Kos vir die ken­ner deur C. Lou­is Lei­poldt, eer­ste uit­ga­we, Ta­fel­berg, 1933, in 2011 her­uit­ge­gee deur Hu­man & Rous­seau; Pol­fyn­tjies vir die proe deur C. Lou­is Lei­poldt, her­sie­ne uit­ga­we, Se­der­berg-uit­ge­wers, 2005; Kook en Ge­niet deur S.J.A. de Vil­liers, eer­ste uit­ga­we, 1951, uit­ge­gee deur die skry­wer; Di Suid A­fri­kaan­se Kook-, Koek- en Re­sep­te­boek deur E.J. Di­jk­man, her­sie­ne uit­ga­we, Hu­man & Rous­seau, 1979.

No­ta: Die re­sep­te in hier­die ar­ti­kel is so na aan moont­lik as die oor­spronk­li­ke re­sep­te in Di­jk­man, Lei­poldt en De Vil­liers se kook­boe­ke. Waar ’n se­ke­re be­stand­deel nie meer al­ge­meen be­skik­baar is nie, gee ons ’n va­ri­a­sie met iets meer he­den­daags....

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.